Bøker - Side 14

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Masterstudent Jørn Ljunggren og forsker ved Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighet (AKAN) og forskningsassistent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Kenneth Dahlgren har redigert en ny antologi om klasse. Klassebilder tilbyr en oppdatert introduksjon til klassebegrepet og en samlet presentasjon av nyere norsk klasseforskning. Flere ansatte ved ISS har bidratt til antologien.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Institutt for sosiologi (ISO) ved Universitetet i Oslo ble opprettet for 60 år siden. I forbindelse med jubileet har professorene Gunn Birkelund, Ragnvald Kalleberg og Arnlaug Leira hatt ansvaret for en seminarrekke om det faglige og sosiale miljøet ved ISO på 1950-tallet. 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og andre samfunnsmessige forhold. Professor Ivar Frønes har sammen med Edvard Befring og Mari-Anne Sørlie redigert en ny bok som formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

In recent years, scholars in international relations and other fields have begun to conceive of security more broadly, moving away from a state-centered concept of national security toward the idea of human security, which emphasizes the individual and human well-being. Viewing global environmental change through the lens of human security connects such problems as melting ice caps and carbon emissions to poverty, vulnerability, equity, and conflict. This book examines the complex social, health, and economic consequences of environmental change across the globe.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Denne boken gir et omfattende og innsiktsfullt innblikk i den nordiske velferdsmodellen - dens historie, kjennetegn og utfordringer i en globalisert verden. Boken illustrerer det vellykkede samspillet mellom politiske, sosiale og økonomiske krefter i utviklingen av politiske institusjoner og velferd i de små og avanserte åpne økonomier og egalitære samfunn i Nord-Europa.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professorene Fredrik Engelstad og Ragnvald Kalleberg har skrevet hvert sitt bidrag i festskriftet til Frankrikes fremste nålevende sosiolog, Raymond Boudon (emeritert fra Sorbonne). Også en tredje norsk sosiolog har et bidrag i dette firebindsverket, professor Stein Ringen ved Oxford University.

forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor Grete Brochmann har sammen med Anniken Hagelund, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, redigert denne nye boken. "Velferdens grenser" handler om den historiske utviklingen av samspillet mellom velferdsstat og innvandring i Norge, Sverige og Danmark fra etterkrigstiden til våre dager. De tre landene deler den grunnleggende tilnærmingen til velferd, men har skilt lag i innvandringspolitikken.

Publisert 26. aug. 2010 14:00

Ruth Jane Prince is focusing on HIV/AIDS interventions and antiretroviral treatment programmes in Kenya, and related issues of global health, the political-economy of knowledge, traditionalism and the state.

Since 1993, Paul Wenzel Geissler has been working , in western Kenya, conducting first medical research and then several years of ethnographic fieldwork.

The Land is Dying. Contingency, Creativity and Conflict in Western Kenya 

Publisert 15. mars 2010 12:00

This is a study of the meanings and possibilities for justice in the contemporary world. Anthropologists examine the ambiguities of justice in Europe, Asia, Africa, Latin America and the Middle East. In her chapter "Global Governmentality: the case of transnational adoption", Signe Howell examines some implications of international adoption legislation.

Published Dec. 12, 2009 12:00 AM

Olav Bjerkholt and A. Dupont

The Poincaré Lectures of Ragnar Frisch, 1933, Routledge, London & New York, 2009

Publisert 11. des. 2009 12:00

In its assessment of the current ‘state of play’ of ethnographic practice in social anthropology, this volume with Marit Melhuus, Jon P.Mitchell and Helena Wulff as editors, explores the challenges that changing social forms and changing understandings of ‘the field’pose to contemporary ethnographic methods. Aud Talle is one of the contributors with her article  "Getting the ethnography ‘right’: On female circumcision in exile".  

Published Dec. 3, 2009 12:00 AM

Hilde Bojer

Vedlegg 1 til Fordelingsutvalget, NOU 2009:10, 301-306

 

Published Dec. 2, 2009 12:00 AM

Hilde Bojer

Published in Pell, Jan and Irene van Staveren (Eds) Handbook of Economics and Ethics, Edward Elgar, 2009, 426-432

Publisert 6. nov. 2009 09:59

Denne boken tar oss på innsiden av kontroversene omkring reproduktive teknologier og ser på problemstillinger knyttet til single-familien, homo-foreldre, kjønnscelledonasjon, og så videre.

Marit Melhuus ser på det norske forbudet mot eggdonasjon i lys av slektskapsforståelser, mens Signe Howell sammen med Diana Marre beskriver den internasjonale adopsjonsdebatten med fokus på norsk og spansk familietradisjon.

Publisert 23. okt. 2009 14:37

Professor Arne Kalland har fulgt hvaldebatten nasjonalt og internasjonalt over mange år. Med  monografien Unveiling The Whale gir han en samlende analytisk oversikt over de forskjellige sidene ved diskusjonen omkring hval og hvalfangst.