Bøker - Side 13

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og andre samfunnsmessige forhold. Professor Ivar Frønes har sammen med Edvard Befring og Mari-Anne Sørlie redigert en ny bok som formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

In recent years, scholars in international relations and other fields have begun to conceive of security more broadly, moving away from a state-centered concept of national security toward the idea of human security, which emphasizes the individual and human well-being. Viewing global environmental change through the lens of human security connects such problems as melting ice caps and carbon emissions to poverty, vulnerability, equity, and conflict. This book examines the complex social, health, and economic consequences of environmental change across the globe.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Denne boken gir et omfattende og innsiktsfullt innblikk i den nordiske velferdsmodellen - dens historie, kjennetegn og utfordringer i en globalisert verden. Boken illustrerer det vellykkede samspillet mellom politiske, sosiale og økonomiske krefter i utviklingen av politiske institusjoner og velferd i de små og avanserte åpne økonomier og egalitære samfunn i Nord-Europa.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professorene Fredrik Engelstad og Ragnvald Kalleberg har skrevet hvert sitt bidrag i festskriftet til Frankrikes fremste nålevende sosiolog, Raymond Boudon (emeritert fra Sorbonne). Også en tredje norsk sosiolog har et bidrag i dette firebindsverket, professor Stein Ringen ved Oxford University.

forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor Grete Brochmann har sammen med Anniken Hagelund, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, redigert denne nye boken. "Velferdens grenser" handler om den historiske utviklingen av samspillet mellom velferdsstat og innvandring i Norge, Sverige og Danmark fra etterkrigstiden til våre dager. De tre landene deler den grunnleggende tilnærmingen til velferd, men har skilt lag i innvandringspolitikken.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad 

Oslo: Universitetsforlaget 2005

ISBN/ISSN: 8215006256