Bøker - Side 12

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten   

Cambridge University Press 2006    ISBN/ISSN: 0521029899    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke og Peris Jones (editor)  

Leiden, Boston: Martinius Nijhoff publishers 2005   

ISBN/ISSN: 90 04 14821 3    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Katrine Fangen   

Stockholm: Liber 2005   

ISBN/ISSN: 91-47-07512-0  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2004  

ISBN/ISSN: 82-05-32757-2  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad, Bernt Aardal, Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Universitetsforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 8215006299    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Oslo: Gyldendal akademisk 2005   

ISBN/ISSN: 82-05-34579-1    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira   

Cambridge: Cambridge University Press 2002  

ISBN/ISSN: 0521571294

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg   

Lund: Studentlitteratur AB 2002   

ISBN/ISSN: 9144030401

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Per J. Otnes   

Oslo: Solum forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-560-1449-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Bjørnar Sæther   

Aldershot: Ashgate publishing company 2004   

ISBN/ISSN: 0-7546-4197-X

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke, John Harriss, Olle Törnquist (eds.)  

London: Palgrave-Macmillan 2004   

ISBN/ISSN: 1403934819

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Katrine Fangen   

Oslo: Fagbokforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 82-7674-584-9  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten   

Oslo: Universitetsforlaget 2004  

ISBN/ISSN: 8215005179

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Scandinavian University Press 2004  

ISBN/ISSN: 0040-716X  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Tone S. Wetlesen (red.)  

Oslo: Abstrakt forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-7935-183-3

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen, Finn Skårderud og Erling Sandmo  

Oslo: Universitetsforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 8215006566

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Moderne sosiologisk teori Gunnar C. Aakvaag Oslo: Abstrakt Forlag 2008 ISBN/ISSN: 978-82-7935-219-8  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Academics as Public Intellectuals Ragnvald Kalleberg Sven Eliaeson Cambridge: Cambridge Scholars Published 2008 ISBN/ISSN: 9781847184764

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kjønnsteori

Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland, Kristin Sampson   Gyldendal: Oslo   ISBN: 978-82-05-37217-7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Childhood: Changing Contexts (Comparative Social Research) Arnlaug Leira Chiara Saraceno Oslo: JAI Press 2008  ISBN/ISSN: 978-0762314195  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

A History of Immigration: The Case of Norway 900 - 2000. 

Grete Brochmann Knut Kjeldstadli Oslo: Universitetsforlaget 2008  ISBN/ISSN: 9788215013138

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Logics of Organization Theory Audiences, Codes, and Ecologies Glenn R. Carroll Michael T. Hannan & László Pólos Princeton: Princeton University Press 2007 ISBN/ISSN: 978-0-691-13450-5  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Nasjonalstaten: Velferdsstatens grunnlag Sigurd Skirbekk Oslo: Kolofon 2008 ISBN/ISSN: 9788230004340  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Systematikk og innlevelse, 3. utgave

En innføring i kvalitativ metode  Thagaard, Tove Utgitt: 29.12.2008 Pris: 343,–   Fagbokforlaget 250 sider ISBN: 978-82-450-0738-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Robin Leichenko and Karen O'Brien

ISBN13: 9780195177329

ISBN10: 0195177320

Forlags side: http://www.us.oup.com/us/catalog/general...

Paper, 192 pages Also available: hardback Jul 2008, Price: $29.95