Bøker - Side 11

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Per J. Otnes   

Oslo: Solum forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-560-1449-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Bjørnar Sæther   

Aldershot: Ashgate publishing company 2004   

ISBN/ISSN: 0-7546-4197-X

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke, John Harriss, Olle Törnquist (eds.)  

London: Palgrave-Macmillan 2004   

ISBN/ISSN: 1403934819

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Street Capital: Black Cannabis Dealers in a White Welfare State

Authors: Sveinung Sandberg, Willy Pedersen

ISBN: 9781847421203

Publisert 23. sep. 2010 10:12

What is the relationship between women and the welfare state? How do women reconcile paid work and family responsibilities? These questions are of central political concern to nearly all Western industrialised countries and have provoked considerable scholarly disagreement. In this timely book, Dr Arnlaug Leira presents both a theoretical and an empirical analysis of the relationship between women’s lives, employment practices and childcare provision.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

The Intersubjective Mirror in Infant Learning and Evolution of Speech

Stein Bråten University of Oslo Advances in Consciousness Research 76 2009. xxii, 351 pp. Publishing status: Available

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet

Anne Lise Ellingsæter

Det overordnede spørsmålet i denne boken er: I hvilken grad, og på hvilke måter forandrer den fremvoksende postindustrielle økonomien lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp, hverdagsliv og velferd? 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor Kristian Stokke har skrevet kapittel 9) Civil Society in Sri Lanka During and After the 5th Peace Process: Changing Spaces for Advocating Political Transformations and Delivering Social Welfare Post-9/11 i boken Counter-Terrorism Policy, Civil Society and Aid Post-9/11.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Institutt for sosiologi (ISO) ved Universitetet i Oslo ble opprettet for 60 år siden. I forbindelse med jubileet har professorene Gunn Birkelund, Ragnvald Kalleberg og Arnlaug Leira hatt ansvaret for en seminarrekke om det faglige og sosiale miljøet ved ISO på 1950-tallet. 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og andre samfunnsmessige forhold. Professor Ivar Frønes har sammen med Edvard Befring og Mari-Anne Sørlie redigert en ny bok som formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Olle Törnquist, Kristian Stokke and Neil Webster

Series: Governance, Security and Development

Palgrave Macmillan

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Denne boken gir et omfattende og innsiktsfullt innblikk i den nordiske velferdsmodellen - dens historie, kjennetegn og utfordringer i en globalisert verden. Boken illustrerer det vellykkede samspillet mellom politiske, sosiale og økonomiske krefter i utviklingen av politiske institusjoner og velferd i de små og avanserte åpne økonomier og egalitære samfunn i Nord-Europa.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Edited by Ann Cecilie Bergene, Work Research Institute, Norway, Sylvi B. Endresen, University of Oslo, Norway and Hege Merete Knutsen, University of Oslo, Norway.

Publisher's website

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professorene Fredrik Engelstad og Ragnvald Kalleberg har skrevet hvert sitt bidrag i festskriftet til Frankrikes fremste nålevende sosiolog, Raymond Boudon (emeritert fra Sorbonne). Også en tredje norsk sosiolog har et bidrag i dette firebindsverket, professor Stein Ringen ved Oxford University.

forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor Grete Brochmann har sammen med Anniken Hagelund, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, redigert denne nye boken. "Velferdens grenser" handler om den historiske utviklingen av samspillet mellom velferdsstat og innvandring i Norge, Sverige og Danmark fra etterkrigstiden til våre dager. De tre landene deler den grunnleggende tilnærmingen til velferd, men har skilt lag i innvandringspolitikken.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

The EUMARGINS project, led by Katrine Fangen has just had its first book published by Ashgate. 'Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe - Barriers and Bridges' explores the inclusion and exclusion of young adult immigrants across a range national contexts, including the Nordic welfare states, old colonial countries, Southern European nations and the Eastern European region. Scrutinising legal, policy and historical sources, as well as participation in labour market and education systems, this volume engages with multiple social arenas and spheres, to integrate research and provide a cohesive investigation of the dynamics of each national setting.

Forlagsside 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Masterstudent Jørn Ljunggren og forsker ved Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighet (AKAN) og forskningsassistent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Kenneth Dahlgren har redigert en ny antologi om klasse. Klassebilder tilbyr en oppdatert introduksjon til klassebegrepet og en samlet presentasjon av nyere norsk klasseforskning. Flere ansatte ved ISS har bidratt til antologien.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

In recent years, scholars in international relations and other fields have begun to conceive of security more broadly, moving away from a state-centered concept of national security toward the idea of human security, which emphasizes the individual and human well-being. Viewing global environmental change through the lens of human security connects such problems as melting ice caps and carbon emissions to poverty, vulnerability, equity, and conflict. This book examines the complex social, health, and economic consequences of environmental change across the globe.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor Grete Brochmann and professor Arnlaug Leira have each contributed a chapter to this book that provides readers – students, researchers, academics, policy-makers, activists and interested non-specialists – with a sophisticated understanding of contemporary discussion, analysis and theorizing of issues pertaining to conflict, citizenship and civil society

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. I boken legges vekt på utviklingen i Norge de siste to tiårene, perioden da oljerikdommen ble en del av norsk økonomi og kultur.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professorene Gunn Birkelund, Anne Lise Ellingsæter og Arne Mastekaasa har skrevet hvert sitt bidrag til en nye bok om kjønnsulikheter i det 21. århundre.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tre av instituttets professorer (Dag AlbumMarianne Nordli Hansen og Karin Widerberg) har tatt initiativet til ett bok-prosjekt hvor alle faste vitenskapelige ansatte + post-doc har blitt invitert til å skrive hvert sitt kapittel hvor hensikten er at man utfra egen forskning (et bestemt forskningsprosjekt) skal belyse noen sentrale metodespørsmål eller dilemmaer.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

I samfunnsforskerens bøker er det lett å se avtrykk av sosial klasse, av kjønn og etnisk bakgrunn. Men vi ser avtrykk av mer. Dette er budskapet i denne boka av professor Willy Pedersen.

Boka gis ut av Universitetsforlaget og er tilgjengelig fra 14.04.2010

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen og Sveinung Sandberg

Oslo: Universitetsforlaget 2006

ISBN/ISSN: 8215011047    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Glenn R. Carroll og J. Richard Harrison

Princeton University Press 2006  ISBN/ISSN: ISBN: 0-691-12482-5