Bøker - Side 11

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Adapting to climate change is a critical problem facing humanity. This involves reconsidering our lifestyles, and is linked to our actions as individuals, societies and governments. This book presents the latest science and social science research on whether the world can adapt to climate change. Written by experts, both academics and practitioners, it examines the risks to ecosystems, demonstrating how values, culture and the constraining forces of governance act as barriers to action. As a state-of-the-art review of science and a holistic assessment of adaptation options, it is essential reading for those concerned with responses to climate change, especially researchers, policymakers, practitioners, and graduate students. Significant features include historical, contemporary, and future insights into adaptation to climate change; coverage of adaptation issues from different perspectives: climate science, hydrology, engineering, ecology, economics, human geography, anthropology and political science; and contributions from leading researchers and practitioners from around the world.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

What is the relationship between women and the welfare state? How do women reconcile paid work and family responsibilities? These questions are of central political concern to nearly all Western industrialised countries and have provoked considerable scholarly disagreement. In this timely book, Dr Arnlaug Leira presents both a theoretical and an empirical analysis of the relationship between women’s lives, employment practices and childcare provision.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kjønnsteori

Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland, Kristin Sampson   Gyldendal: Oslo   ISBN: 978-82-05-37217-7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor Grete Brochmann and professor Arnlaug Leira have each contributed a chapter to this book that provides readers – students, researchers, academics, policy-makers, activists and interested non-specialists – with a sophisticated understanding of contemporary discussion, analysis and theorizing of issues pertaining to conflict, citizenship and civil society

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet

Anne Lise Ellingsæter

Det overordnede spørsmålet i denne boken er: I hvilken grad, og på hvilke måter forandrer den fremvoksende postindustrielle økonomien lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp, hverdagsliv og velferd? 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Systematikk og innlevelse, 3. utgave

En innføring i kvalitativ metode  Thagaard, Tove Utgitt: 29.12.2008 Pris: 343,–   Fagbokforlaget 250 sider ISBN: 978-82-450-0738-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Indicators of Children's Well-Being: Theory and Practice in a Multi-Cultural Perspective

Series: Social Indicators Research Series , Vol. 36

Ben-Arieh, Asher; Frønes, Ivar (Eds.)

Reprinted from SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 80:1, 83:1 and 84:3 and CHILD INDICATORS RESEARCH, 1:1, 2008 2009, XII, 592 p., Hardcover

ISBN: 978-1-4020-9303-6

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. I boken legges vekt på utviklingen i Norge de siste to tiårene, perioden da oljerikdommen ble en del av norsk økonomi og kultur.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

I samfunnsforskerens bøker er det lett å se avtrykk av sosial klasse, av kjønn og etnisk bakgrunn. Men vi ser avtrykk av mer. Dette er budskapet i denne boka av professor Willy Pedersen.

Boka gis ut av Universitetsforlaget og er tilgjengelig fra 14.04.2010