Bøker - Side 10

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Per J. Otnes   

Oslo: Scandinavian University Press 1997   

ISBN/ISSN: 82-00-22558-5

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Hege M. Knutsen, Jan Hesselberg, Rhys Jenkins, Jonathan Barton og Anthony Bartzokas  

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limite 2002  

ISBN/ISSN: 1 84064 540 7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen

Oslo: Universitetsforlaget 1998  

ISBN/ISSN: 8200127729

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg with IDE International research group  

New York: Oxford University press 1993   

ISBN/ISSN: 0-19-828786-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Marit Haldar og Ivar Frønes

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Harriet Holter (red)

Oslo: Universitetsforlaget 1996  

ISBN/ISSN: 82-00-22535-6

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk  

Oslo: Tano Aschehoug 1999  

ISBN/ISSN: 82-5183805-3   

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad   

Oslo: Pax 1999  

ISBN/ISSN: 82-530-2092-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Geir Høgsnes   

Oslo: Ad Notam Gyldendal 1999  

ISBN/ISSN: 82-417-1046-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 1998

ISBN/ISSN: 82-00-12824-5    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Bergen: Fagbokforlaget 2002  

ISBN/ISSN: 8276748600

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk, Bjarne Fidjestøl (red), Otto Hageberg (red)

Oslo: Det Norsk Samlaget 1967 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk   

Pittsburgh: Duquesne University Press 1976 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk   

Oslo: Gyldendals Fakkel-serie 1968 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Katrine Fangen   

Oslo: Fagbokforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 82-7674-584-9  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten   

Oslo: Universitetsforlaget 2004  

ISBN/ISSN: 8215005179

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira   

Cambridge: Cambridge University Press 2002  

ISBN/ISSN: 0521571294

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Scandinavian University Press 2004  

ISBN/ISSN: 0040-716X  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg   

Lund: Studentlitteratur AB 2002   

ISBN/ISSN: 9144030401

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Tone S. Wetlesen (red.)  

Oslo: Abstrakt forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-7935-183-3

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen, Finn Skårderud og Erling Sandmo  

Oslo: Universitetsforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 8215006566