Bøker - Side 10

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet

Anne Lise Ellingsæter

Det overordnede spørsmålet i denne boken er: I hvilken grad, og på hvilke måter forandrer den fremvoksende postindustrielle økonomien lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp, hverdagsliv og velferd? 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Systematikk og innlevelse, 3. utgave

En innføring i kvalitativ metode  Thagaard, Tove Utgitt: 29.12.2008 Pris: 343,–   Fagbokforlaget 250 sider ISBN: 978-82-450-0738-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Indicators of Children's Well-Being: Theory and Practice in a Multi-Cultural Perspective

Series: Social Indicators Research Series , Vol. 36

Ben-Arieh, Asher; Frønes, Ivar (Eds.)

Reprinted from SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 80:1, 83:1 and 84:3 and CHILD INDICATORS RESEARCH, 1:1, 2008 2009, XII, 592 p., Hardcover

ISBN: 978-1-4020-9303-6

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. I boken legges vekt på utviklingen i Norge de siste to tiårene, perioden da oljerikdommen ble en del av norsk økonomi og kultur.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

I samfunnsforskerens bøker er det lett å se avtrykk av sosial klasse, av kjønn og etnisk bakgrunn. Men vi ser avtrykk av mer. Dette er budskapet i denne boka av professor Willy Pedersen.

Boka gis ut av Universitetsforlaget og er tilgjengelig fra 14.04.2010

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kjønnsteori

Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland, Kristin Sampson   Gyldendal: Oslo   ISBN: 978-82-05-37217-7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Demokratisk fellesskap Politisk inkludering og etnisk mobilisering Jon Rogstad Oslo: Universitetsforlaget 2007 ISBN/ISSN: 9788215010502

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Gendering citizenship in Western Europe New challenges for citizenship research in a cross-national context Arnlaug Leira (Medforfattere: Se sammendrag) Bristol: Policy Press 2007 ISBN/ISSN: 9781861346940