Artikler - Side 4

Published Oct. 23, 2018 3:06 PM

Finn R. Førsund, Vladimir E. Krivonozhko & Andrey Lychev

Published Oct. 23, 2018 12:04 PM

Finn R. Førsund

Photo: Demography
Published Oct. 23, 2018 11:55 AM

Martin Flatø

Photo: Games and Economic Behavior
Published Oct. 23, 2018 11:49 AM

Derek John Clark & Tore Nilssen

Photo: Journal of International Economics
Published Oct. 23, 2018 11:43 AM

Esther Ann Nisja Bøler, Beata Smarzynska Javorcik & Karen Helene Ulltveit-Moe

Published Oct. 23, 2018 11:35 AM

Ørnulf Borgan & Nico Keilman

Published Oct. 15, 2018 8:03 AM

Odd E. Nygård,  Joel Slemrod and Thor O. Thoresen

The Economic Journal

Published Oct. 8, 2018 2:02 PM

Brita Bye & Marit Elisabeth Klemetsen

Photo: International Journal for Equity in Health
Published Oct. 8, 2018 1:09 PM

Peter John Binyaruka, Bjarne Robberstad, Gaute Torsvik & Josephine Borghi

Photo: The Review of Economics and Statistics
Published Oct. 8, 2018 12:59 PM

Andrew Bernard, Andreas Moxnes Karen Helene Ulltveit-Moe

Photo: Labour
Published Oct. 8, 2018 12:53 PM

Erling Barth & Tone Ognedal

Photo: Stata Journal
Published Oct. 8, 2018 12:41 PM

Martin Eckhoff Andresen

Photo: Review of Economics and Statistics
Published Oct. 8, 2018 12:31 PM

Francesco Andreoli, Tarjei Havnes & Arnaud Lefranc

Photo: The Economic Journal
Published Oct. 8, 2018 12:19 PM

Ingvild Almås, Alex Armand, Orazio Attanasio & Carneiro Pedro

Publisert 30. aug. 2018 14:11

Hvorfor fortsetter det store flertallet å gifte seg, også i Norge, et land der avtradisjonaliseringsprosessene er mest markante? Professor Anne Lise Ellingsæter ser nærmere på giftemålets funksjon i det senmoderne samfunn.

Publisert 13. aug. 2018 07:00

Klimaengasjement har en fundamental, affektiv side, og fantasier om bærekraft kan virke tiltrekkende.Med sin vektlegging av ubevisste fantasier kan psykoanalysen gi et verdifullt bidrag til forståelsen av grønn ideologi.

Published June 24, 2018 8:40 PM

Nina Drange and Tarjei Havnes

Journal of Labor Economics

Published June 24, 2018 8:34 PM

Arnaud Lefranc, Francesco Andreoli and Tarjei Havnes

The Review of Economics and Statistics

Publisert 28. feb. 2018 09:50

Det som preger Sundt som forsker er den intellektuelle nysgjerrigheten, de lange litterære sveipene, den subjektive dimensjonen og ikke minst innsatsen for å samle best mulig data, skriver Willy Pedersen.

Publisert 26. feb. 2018 07:00

Unge menn som ser på My Little Pony utfordrer stereotype kjønnsroller. Virtuelle teknologiske verdener kan være mer enn kontraproduktive tilfluktssteder for menn i krise.

Publisert 22. jan. 2018 16:26

Hvorfor ser noe så paradoksalt som overdreven sunnhet ut til å bli et problem for stadig flere menn og kvinner i Vesten i dag?

Published Dec. 16, 2017 2:13 PM

Einar Øverbye, Lars Inge Terum and Gaute Torsvik

Published Dec. 16, 2017 1:59 PM

Nils-Henrik M. von der Fehr and Stephanie Ropenus

Published Dec. 16, 2017 1:12 PM

Lars Inge Terum, Einar Øverbye and Gaute Torsvik

Published Dec. 16, 2017 1:07 PM

Andrea Schneider