Artikler - Side 11

Published Sep. 30, 2016 3:04 PM

Pedro Brinca, Hans A. Holter, Per Krusell and Laurence Malafry

Published Sep. 30, 2016 2:58 PM

Tone Ognedal

Published Sep. 30, 2016 2:37 PM

Francesco Lancia and Alessia Russo

Published Sep. 30, 2016 2:21 PM

Thor Olav Thoresen, Zhiyang Jia and Peter J. Lambert

Publisert 15. sep. 2016 13:55

Forskningsformidling er i vinden. Likevel er det ofte uklart hva som er formålet, hvem som har ansvaret – og hva formidling egentlig dreier seg om. Ståle Wig og Henrik H.Svensen etterlyser nytenkning innen forskningsformidling.

Les hele artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift

Photo: Springer
Published Sep. 11, 2016 3:21 PM

Alexander W. Cappelen, Tone Ognedal

Publisert 2. sep. 2016 12:36

Harald Beyer Broch baserer denne artikkelen på materiale fra et lengre etnografisk feltarbeid (2006-2007) og flere kortere opphold blant nordnorske fiskere.

Forlagets presentasjon

Elsevier
Published July 14, 2016 11:18 AM

Moti Michaeli and Daniel Spiro

Samfunnsøkonomen
Published July 14, 2016 10:40 AM

Jo Thori Lind

Samfunnsøkonomen
Published July 14, 2016 10:29 AM

Jo Thori Lind

International Association for Energy Economics
Published July 13, 2016 2:31 PM

John Hassler, Per Krusell, Abdulaziz B. Shifa and Daniel Spiro

Elsevier Ltd
Published July 12, 2016 2:18 PM

Boonstra, Wiebren; Ottosen, Katharina M.; Ferreira, Ana Sofia de Araújo; Richter, Andries Peter; Rogers, Lauren; Pedersen, Martin Wæver; Kokkalis, Alexandros; Bárðarson, Hlynur; Bonanomi, Sara; Butler, William; Diekert, Florian Klaus; Fouzai, Nadia; Holma, Maija Kristiina; Holt, Rebecca; Kvile, Kristina Øie; Malanski, Evandro; Macdonald, Jed I.; Nieminen, Emmi Elina; Romagnoni, Giovanni; Snickars, Martin; Weigel, Benjamin; Woods, Pamela J.; Yletyinen, Johanna Katariina; Whittington, Jason

Publisert 1. juni 2016 13:20

Uttrykket «ikke-steroide antiinflammatoriske midler» kom i bruk i 1960-årene. I denne artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening forklarer Jonas Kure Buer opphavet til navnet.

Leas artikkelen på http://tidsskriftet.no/article/3486702/

Publisert 30. mai 2016 10:15

Willy Pedersen har skrevet en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift om Simone de Beauvoirs smertefulle kjærlighetsforhold til den amerikanske forfatteren Nelson Algren. Som mann var han viktigere enn Sartre, men Algren ble frosset fast i en maskulinitet som ikke lot seg forene med hennes feministiske prosjekt.

Abonnenter kan lese artikkelen I fulltekst på idunn.no

Published Apr. 29, 2016 5:40 PM

Olav Bjerkholt and Daniela Parisi

Published Apr. 26, 2016 5:06 PM

Olav Bjerkholt

Published Apr. 22, 2016 3:42 PM

Laurence Jacquet, Etienne Lehmann and Bruno Van der Linden

Published Apr. 22, 2016 3:28 PM

Laurence Jacquet, Etienne Lehmann and Bruno Van der Linden

Published Apr. 22, 2016 3:16 PM

Laurence Jacquet

Published Apr. 22, 2016 2:47 PM

Laurence Jacquet and Dirk Van de gaer

Publisert 5. apr. 2016 11:17
Published Mar. 4, 2016 12:28 PM

Gaute Torsvik

Published Mar. 4, 2016 12:11 PM

Karine Nyborg

Published Feb. 25, 2016 3:56 PM

Anders Molander and Gaute Torsvik

Published Feb. 25, 2016 3:43 PM

Diderik Lund