English version of this page

Publikasjoner - Side 3

Publisert 20. sep. 2021 06:00

Klinisk Arbeidspsykologi handler om hvordan det kan legges til rette for at personer med psykiske helseutfordringer skal få mulighet for deltakelse i arbeidslivet.