Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 13. september 2018

Møtet finner sted i møterom 648, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

 

Diskusjonssaker

1.  Forslag fra enhetene til kursholdere til neste års sommerskole

Enhetene tar med forslag til kursholdere til møtet.

Vedlegg:

Deltageroversikt fra sommerskolen 2018

2.  Hvordan gjøre sommerskolen selvfinansierende innen 2 år samtidig som kvaliteten forblir høy?

Vedlegg:

Saksnotat om sommerskolen

Orienteringssak

3. Endring av søknadsfrist fra 1. mars til 1. februar for søkere på ph.d.-stillinger ved Økonomisk insitutt (ØI)

Tore Nilssen (ØI) orienterer om endringen av søknadsfrist.

Orienteringssak

4. Opprettelse av retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger fra Institutt for statsvitenskap (ISV)

Vedlegg:

Retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger fra Institutt for statsvitenskap (ISV)
 

Vedtakssak

5. Emnebeskrivelse

Emnebeskrivelse for emnet SV9107 International publishing foreligger nå til programrådets gjennomgang.

Vedtaksforslag: Emnebeskrivelse for emnetSV9107 International Publishing godkjennes.

Vedlegg:

Emnebeskrivelse for:

Vedtakssak

5. Forslag til datoer for programråd

torsdag 31. januar 2019
fredag 26. april 2019
fredag 13. september 2019
fredag 8. november 2019

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 4. sep. 2018 11:35 - Sist endret 13. sep. 2018 20:36