Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 8. november 2018

Møtet finner sted i fakultetsstyrerommet 450, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssak

1. Sommerskolen

Status for emner som vil tilbys i ved Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies i 2019.

Vedtaksforslag: Programrådet godkjenner de foreslåtte emnene og gir forskningsdekanen fullmakt til å ferdigstille programmet for sommerskolen 2019.

Vedlegg: Oversikt over emner for 2019.

Diskusjonssaker

2. Fakultetets fellesdel

Gjennomgang av emneevalueringer og tilbakemeldinger.

Vedlegg: Saksnotat og evaluering av emner: SV9103 Introduction to the PhD programme, SV9104 Research ethics, SV9105 Philosophy of social science, SV9106 Dissemination

3. Veilederopplæring

Innledning ved Mette Andersson, forskningsleder i sosiologi, ISS.

Vi ønsker en diskusjon rundt veilederopplæringen ved fakultetet. Hvordan sørger hver enhet for tilfredsstillende kunnskap om veilederetikk i dag? Har enhetene egne kurs for veiledere? Skal vi ha et fakultært tilbud? Hvis ja, hvem skal det rettes mot? Skal det rettes mot alle veiledere ved fakultetet, eller kun de som er ansatt på SV-fakultetet?

Vedlegg: Program for veilederkurset gjennomført ved ISS med hjelp fra LINK-senteret ved faglig enhet for universitetspedagogikk, UiO i oktober 2018.

4. Eventuelt

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 30. okt. 2018 15:47 - Sist endret 8. nov. 2018 08:22