Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 6. oktober 2016

Møtet finner sted i Fakultetsstyrerommet i 4. etasje, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Orienteringssaker:

1. Orientering fra forskningsdekanen

a. Endring av pensum i SV9101 Kurs i vitenskapsteori. Saksnotat med vedlegg

b. Forum for forskningsspørsmål

2. Møteplan for 2017

Torsdag 16.02.2017, 12.15-14.00

Torsdag 04.05.2017, 12.15-14.00

Torsdag 21.09.2017, 12.15-14.00

Torsdag 17.11.2017, 12.15-14.00

Vedtakssaker:

3. Endring i retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger – samfunnsøkonomi

Saksnotat med vedlegg

4. Endring i studieplan - samfunnsøkonomi

Saksnotat med vedlegg

5. Endring i opptakskrav og studieplan - samfunnsøkonomi

Saksnotat med vedlegg

Diskusjonssak:

6. Besøket av den internasjonale evalueringskomiteen

Tanker rundt komiteens besøk 5. og 6. september

7. Eventueltsaker

 

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

 

Publisert 29. sep. 2016 10:25 - Sist endret 29. sep. 2016 10:49