Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 11. februar 2016

Møtet finner sted i Fakultetsstyrerommet i 4. etasje, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Godkjenning av dagsorden.

Saker:

1. Velkommen og "bli-kjent"

2. Ekstern evaluering av ph.d.-programmet i 2016.

Saksnotat av 3.2.16.
Merk: Fakultetet imøteser forslag til kandidater fra internasjonale institusjoner som har liknende store samfunnsfaglige fakulteter som Oslo. Begrunnede forslag sendes på e-post til ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil, c.w.lilleheil@sv.uio.no. Frist torsdag 18. februar 2016.

3. Fremdriftsrapporter for 2015.

Saksnotat av 8.2.16: Fremdriftsrappotering fra enhetene
Studieretningene deler erfaringer om fremdriftsrapporteringen ved egen studieretning. Anbefaler programrådet oppfølgingstiltak?

4. Forslag om "Karriereplanleggingsdag for ph.d.-kandidater" i oktober 2016.

Ideen presenteres i møtet.

5. Avklaring av habilitet for medlemmer av bedømmelseskomiteer.

Fakultetet ønsker at det alltid skal oppgis hvem som har vært kandidatens veileder og medveileder i oversendelsesbrevet til fakultetet, og at det kommenteres på om det har vært samarbeid mellom veiledere og komitemedlem.

Fakultetet foreslår ny standardsetning til oversendelsesbrevet: Det foreligger ingen sampublisering mellom medlemmer av komiteen og doktorand, veiledere eller medforfattere, eller andre forhold av betydning for habilitet.

6. Det norske universitetssenter i Paris,

DNUP er et fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap eid av NTNU, UiB, UiO go UiT, Senteret tilbyr støtte til ph.d.-kurs og seminarer. Senterleder Bjarne Rogan og Johs. Hjellbrekke kommer til programrådsmøtet for å informere om senterets tilbud.  

7. Presentasjon av forskningssaker ved fakultetet

ved Johannes Elgvin, seksjonsleder Seksjon for forskning og kommunikasjon.

8. Orientering om prosess for å gi SV-forskere tilgang til tyngre regnekapasitet.

9. Eventueltsaker

 

Tim Brennen
Leder av Programrådet                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                 Sekretær for Programrådet

 

Publisert 26. jan. 2016 10:28 - Sist endret 8. feb. 2016 09:38