Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 26. november 2015

Møtet finner sted i Fakultetsstyrerommet i 4. etasje, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Godkjenning av dagsorden.

VEDTAKSSAKER:

Sak 32: Mandat for eksternevaluering av ph.d.-programmet ved SV-fakultetet, 2016
Notat (inkludert internevaluering for 2015) fra ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil vedlagt.

Forslag til vedtak: Programrådet slutter seg til forslaget til mandat for eksternevaluering av ph.d.-programmet i 2016 og prosess for oppnevning av evalueringskomité.

Sak 33: Endringer i studieplanene for sosiologi og for samfunnsgeografi
Notat fra ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil vedlagt.

Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner forslag til endringer i studieplanene for studieretningen i sosiologi og for studieretningen i samfunnsgeografi.

Sak 34: Kvalitetssystem for ph.d.-programmet
Notat fra ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil vedlagt.

Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner forslag til kvalitetssystem for ph.d.-programmet. 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 35: Tredje ordinære medlem av bedømmelseskomite (ph.d.)
Fakultetet opplever at det er stor variasjon i rolleforståelsen for tredje ordinære medlem av bedømmelseskomiteer. Bør informasjonen til tredje ordinære medlem/komiteens koordinator endres? Se informasjon som nå ligger på fakultetets nettsider (veiledning og huskeliste).

Sak 36: Innspill høringssvar - revisjon av UiOs ph.d.-forskrift
Forslag til revisjon av ph.d.-forskriften ligger vedlagt. Programrådet diskuterer innspill til høringssvar i møtet. Høringsfristen er 17. desember 2015.

ORIENTERINGSSAKER:

Sak 37: Orientering fra Forum for forskningsdekaner
Forskningsdekan Geir B. Asheim orienterer i møtet.

Sak 38: Eventuelt

a) Forslag til møtedatoer i 2016:

  • 11. februar
  • 26. mai
  • 22. september
  • 17. november

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

 

Publisert 17. nov. 2015 12:46 - Sist endret 7. jan. 2016 10:46