English version of this page

Oppbygging og struktur

Opplæringsdelen i sosialantropologi er på 30 studiepoeng og består av følgende obligatoriske elementer:

Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk

Omfang: 6 studiepoeng

Alle doktorkandidater skal gjennomgå fakultetets felleskurs:

Det anbefales sterkt at både felleskursene i vitenskapsteori og forskningsetikk er fullført før feltarbeidet påbegynnes.

Regionalt essay (gjelder f.o.m. vår 2017)

Alle doktorkandidater må levere et regionalt (-tematisk) essay før de reiser på feltarbeid. Essayet gir ikke studiepoeng, men er obligatorisk for alle kandidater. Fristen for innlevering er en måned før du reiser på feltarbeid. Essayet leveres til din veileder (som sensurerer sammen med PhD-leder) og til administrativ ansvarlig for doktorgradprogrammet. Mer informasjon og rettingslinjer for essayet finner du her.

Kurs i nyere antropologisk teori

Omfang: 10 studiepoeng

SOSANT9100 – Recent Theory in Anthropology (nedlagt) Dette kurset arrangers i samarbeid med UiB hver vår. Innholdet i kurset varierer fra år til år.

Fra og med vår 2017 erstattes dette kurset av to kurs som begge gir 5 SP:

PhD-studenter som ikke har avlagt SOSANT9100 må gjennomføre både SOSANT9100A og SOSANT9100B.

Deltakelse i instituttseminaret

Alle kandidater skal delta i 1/2 av instituttseminarene de semestrene de ikke er på feltarbeid.

Oversikt over seminar med navn og dato føres i fremdriftsrapporten hvert år.

Skrive- og metodekurs

Omfang: 2 x 2 studiepoeng

Alle kandidater skal  bestå 4 studiepoeng (5 studiepoeng for kandidater med opptak før 2011) i følgende emner:

Deltakelse på Oslo Summer School

Omfang: 10 studiepoeng.

Kandidater skal delta i Oslo School of Comparative Social Sciences én gang.

For stipendiater ved SAI dekkes avgiften for én sommerskole per kandidat. (Stipendiater som ønsker å gå flere ganger, kan søke om å bruke egne driftsmidler.) Kvotestudenter kan få innvilget støtte én gang etter søknad. Kandidater med eksternfinansiering søker om støtte til dette fra sin egen institusjon.

Midtveisevaluering

Obligatorisk aktivitet knyttet til avhandlingen.

Midtveisevalueringen inneholder:

  • en muntlig presentasjon gitt av kandidaten
  • et skriftlig underlag for presentasjonen (levert inn på forhånd)
  • en ”opposisjon” og en faglig vurdering

Alle kandidater (med opptak f.o.m. 1.1.2011) skal gjennomgå og få godkjent midtveisevalueringen.

For kandidater som er i første tredjedel av studieløpet per 1.1.2011 er midtveisevalueringen en del av undervisningsopplegget, men trenger ikke bli godkjent for at kandidaten kan fortsette på programmet. For kandidater som er midtveis i studieløpet per 1.1.2011 er midtveisevalueringen frivillig.

Mer informasjon om SAIs midtveisevaluering

Skolering i faglig formidling

Obligatorisk aktivitet knyttet til avhandlingen.

Kandidatene skal gi minst én forelesningsrekke eller et seminar i løpet av studietiden. Dette kan være et foredrag, lunsjseminar, instituttseminar, arbeidsseminar,       innlegg på en konferanse eller lignende.

Dette skal rapporteres gjennom fremdriftsrapporten.

Publisert 5. mai 2015 14:44 - Sist endret 22. okt. 2019 09:54