Godkjenninger frie studiepoeng i metode

Her er en oversikt over tidligere godkjenninger i frie studiepoeng i metode.

SP PSI

Når

HVA

5 V16 Summer program in quantitative Methods of social research
3/1 V16 UV9501 mixed methods
2 H15 Freesurfer Workshop, Martinos Center for Biomedical Imaging in Boston sept 2015

 

 

Publisert 26. feb. 2018 14:54 - Sist endret 26. feb. 2018 14:54