Godkjenninger frie studiepoeng i metode

Her er en oversikt over tidligere godkjenninger i frie studiepoeng i metode.

SP PSI

Når

HVA

5 V16 Summer program in quantitative Methods of social research
3/1 V16 UV9501 mixed methods
2 H15 Freesurfer Workshop, Martinos Center for Biomedical Imaging in Boston sept 2015

1

V11

Mixed methods and the measurement of change, NATED kurs, UiO

1

V11

Kurs I skåring av GAF, benyttet I tillegg til undervisning ca 15-20 timer på å skåre vignetter på www.personlighetsprosjekt.com/gaf

2

V08

Reflective Functioning Training Course (Anna Freud Centre, London, mars 2008)

2

H10

MF9130 – Innføring i statistikk, Medisinsk fakultet, januar 2010 ((gir 2Sp pga mye repetering av kunnskap det forventes kandidat har fra tidligere)

2

V11

Metaanalyset

5

V10

MF9540-Analysis of contingency tables and logistic regression

4

V10

Logistic regression, survival analysis and Cox-regression

3

H09

Ph.d.-kurs: Multilevel statistical analyses in comparative social research. An intro.course for PhD students, mai 2009, NTNU/Univ. i Turku

1

V11

MR Philips sequence development mode course, feb 09, Intervention centre, Rikshospitalet Oslo

2

V11

MF9270

2

V11

2010 MBIC fMRI school, Maastricht University

4

H07

FSL & FreeSurfer Course, Cardiff, UK 3.-7./9 2007

4

V11

forskerkurs "Qualitative Methodology", PED, UiO

3

V11

"Neuroimaging"modulen ved Centre of Neuroimaging Sciences (Institute of Psychiatry)

3 m dok/1 uten

H11

 

3 m dok/ 1 uten

H11

Introduction to Educational and psychological Measurement:

3 m paper/ 1 uten

H11

latent variabelanalyse: strukturell modeller, longitudinelle modeller og flergruppeanalyse, UiO/PFI

2

H11

Kurs i tvillingmodellering, Kings College, London, sommer 2011

4

H11

For å ta begge: Integrative Biology 245 & Integrative Biology 245L, University of California, Berkeley, USA

1,5

V10

Kurs i Longitudinal Structural Equation Modeling, BI, 31/5-1/6 2010

2

H11

Linear Mixed Models (tilsvarer PSY9160B), tatt 26/9+21/11 08 + 19/1 09 ved Modum Bad

4

H11

MF9290  UiO

1

V11

Eyetracking Academy - SMI 

4

H11

EDS 415 Research Methodology in Development Studies, Ås

2

V12

PSY4320 m paper (kun dersom kvalifisert til å ta kurset)

5

V11

Research methods in clinical psychology, dep. Of psychology, Temple University, Philadelphia, USA

2

H11

http://www.fmrib.ox.ac.uk/fslcourse/current.html

5

V10

MF9540  - Analysis of contingency tables and logistic regression,  UiO

5 m paper, 3 uten

 

Forskningskurs, kvantitativ metode v forskningsrådet

1

V12

Pedagogisk forskningsinstitutt: latent variabelanalyse: strukturelle modeller, longitudinelle modeller og flergruppeanalyser

5

V10

STK4900: Statistical Methods and Applications, V09, UiO

5

H11

Sosiale mekanismer og kvantitative forskningsdesign m papers, senter for profesjonsstudier, Høyskolen i Oslo og Akershus

1,5

V11

PhD course in functional neuroimaging, UiB: Deler av kurset gir uttelling innen faglig teori - rest under faglig teori

1

V

The 2012 Synergy Workshop "Mixed methodology in Health Psychology: using pragmatism to overcome ‘the irreconcilable epistemological differences’ between quantitative and qualitative methods”

5

H12

ISS har følgende kurs H12:  Agent-based Modeling in the Social Sciences

2

V12

HEL-8003 Mixed models (full overlapp med PSY9160B), uten paper, UiT

2

H12

MF9470 - introduction to structural equation models with the LISREL program

2/5

H12

Kvantitative metoder med fokus på intervjuing, HiOA (2 u/paper - 5 med paper)

5 H12 HEL-8017 Tematisk arbeidsseminar - kvantitative metoder, Universitetet i Tromsø
5 H12  HEL-8016 Tematisk arbeidsseminar - kvalitative metoder, Universitetet i Tromsø
5 H13 Field Methods, University of Surrey, UK
5 H12

PLU8022 - Kvalitative analysemetoder 2 med oppgave, NTNU

2 H12 Novel Methods in Developmental Research  Uppsala Universitet
2 med poster V13

3rd IMPRS NeuroCom Summer School, Leipzig, Germany,10 - 12 July 2013 - vil avhenge av poster/type kursinnhold om det gir uttelling faglig teori eller metode

 

 

Publisert 5. juni 2015 14:32 - Sist endret 17. aug. 2017 11:43