Forskningsseminarene

Forskningsseminarene arrangeres av forskningsgruppene ved Psykologisk institutt. Seminargruppene møtes regelmessig og har et program som bestemmes for hvert semester.

Det er obligatorisk for ph.d.-studentene å delta i et forskningsseminar over tre semestre. Aktiv deltakelse med framleggelse kreves. Ved aktiv deltakelse i to ulike forskningsseminarer, kan det etter søknad gis to ekstra studiepoeng (PSY9291). Ved deltakelse i et seminar over fire semestre, kan det etter søknad gis ett ekstra studiepoeng (PSY9290).

Oversikt over forskningsseminarene ved Psykologisk institutt:

PSY9201 Helse, sosial og personlighetspsykologi  (Delt i A, B, C og P i studentweb): NB! delt I 3 fra og med 1/1 2015:

PSY9202 Utviklingspsykologi (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9203 Beslutninger, bedømmelse og sosial kognisjon (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9204 Arbeids- og organisasjonspsykologi (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9205 Kultur- og samfunnspsykologi (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9206 Kognitiv og nevropsykologi (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9207 Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9208 Klinisk psykologisk forskning (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9209 Psykopatologi og personlighet (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9210 Helsepsykologi (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9211 Personlighetspsykologi (Delt i A, B, C og P i studentweb)

PSY9212 Sosialpsykologi (Delt i A, B, C og P i studentweb)

Publisert 18. juni 2015 14:37 - Sist endret 6. jan. 2016 15:31