Psykologi

Sist endret 5. juni 2015 14:40 av Cecilie Wingerei Lilleheil
Sist endret 5. juni 2015 14:40 av Cecilie Wingerei Lilleheil
Sist endret 6. jan. 2016 15:31 av Lise Hamre

Forskningsseminarene arrangeres av forskningsgruppene ved Psykologisk institutt. Seminargruppene møtes regelmessig og har et program som bestemmes for hvert semester.

Sist endret 26. feb. 2018 14:54 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen

Her er en oversikt over tidligere godkjenninger i frie studiepoeng i metode.

Sist endret 6. sep. 2016 13:50 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen
Sist endret 30. okt. 2015 13:29 av Vera Østensen
Sist endret 22. nov. 2018 14:33 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen

Opplæringsdelen i studieretning i psykologi består av til sammen 30 studiepoeng.

Sist endret 5. juni 2015 14:40 av Cecilie Wingerei Lilleheil
Sist endret 6. des. 2017 10:41 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen

I ph.d.-programmets opplæringsdel er det frie poeng i både faglig teori og metode. Slike poeng oppnås ved deltakelse på eksterne kurs, workshops m.m. Det er instuttet ved forskningsleder som behandler søknader om studiepoengsuttelling i opplæringsdelen.

Sist endret 26. feb. 2018 14:52 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen

Her er en oversikt over frie studiepoeng i faglig teori som er godkjent.