English version of this page

Oppbygging og struktur

Opplæringsdelen i studieretning statsvitenskap er på 30 studiepoeng.

Kandidater som startet på ph.d.-programmet før høsten 2015 skal følge gammel opplæringsdel. Vi anbefaler at du avlegger seminarene i henhold til din utdanningsplan i Studentweb.

Elementer i opplæringsdelen

  • Designseminar, 1 sp
  • Ph.d.-seminar, 1 sp
  • Vitenskapsteori og forskningsetikk, 6 sp
  • Valgfrie kurs i forskningsmetode og teori, 10 + 10 sp
  • Midtveisevaluering, 1 sp
  • Prøvedisputas, 1 sp

Anbefalt struktur for opplæringsdelen

3. år   STV9000B – Ph.d.-seminar (nedlagt)  Valgfrie kurs i forskningsmetode Valgfrie kurs i teori STV9000D – Prøvedisputas (nedlagt)
2. år STV9000C – Midtveisevaluering (nedlagt)
1. år STV9000A – Designseminar (nedlagt) SV9101 – Kurs i vitenskapsteori (nedlagt)
SV9102 – Forskningsetikk (nedlagt)
 

Obligatoriske seminarer

Omfang: 4 studiepoeng
Seminarene er obligatoriske for alle ph.d.-kandidater og teller 1 studiepoeng hver.

Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk

Omfang: 6 studiepoeng
Alle doktorkandidater skal gjennomgå fakultetets felleskurs:

Valgfrie kurs i forskningsmetode

Omfang: 10 studiepoeng
Alle doktorkandidater skal gjennomgå ph.d.-kurs tilsvarende minst 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes.

Valgfrie kurs i teori

Omfang: 10 studiepoeng
Minst 10 studiepoeng skal bestå av undervisning i mer spesifikt statsvitenskapelige emner, eventuelt emner som er spesielt aktuelle for avhandlingsarbeidet. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes.

Publisert 12. jan. 2016 12:17 - Sist endret 14. juni 2018 20:55