English version of this page

Oppbygging og struktur

Opplæringsdelen i studieretning statsvitenskap er på 30 studiepoeng.

Kandidater som startet på ph.d.-programmet fra og med høsten 2015 skal følge ny opplæringsdel.

  • Doktorgradsseminar, 3 sp
  • Vitenskapsteori og forskningsetikk, 6 sp
  • Konferansedeltakelse, 1 sp
  • Valgfrie kurs i forskningsmetode og teori, 10 + 10 sp
  • Midtveisevaluering

Anbefalt struktur

3. år Valgfrie kurs i forskningsmetode, 10 sp Valgfrie kurs i teori, 10 sp STV9100B Kappeseminar, 1 sp
2. år Konferanse-deltakelse, 1 sp Midtveis-evaluering
1. år STV9100A Skisseseminar, 1 sp STV9100C Introduksjonskurs om forskerrollen, 1 sp SV9101/SV9102 Kurs i vitenskapsteori og Forskningsetikk, 6 sp

Doktorgradsseminar

Omfang: 3 studiepoeng
Doktorgradsseminaret består av 3 deler: skisseseminar,  introduksjonskurs om forskerrollen og kappeseminar. Alle tre delene må avlegges før seminaret godkjennes (for kandidater med oppstart på programmet f.o.m. høsten 2013).

Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk

Omfang: 6 studiepoeng
Alle doktorkandidater skal gjennomgå fakultetets felleskurs:

Valgfrie kurs i forskningsmetode

Omfang: 10 studiepoeng
Alle doktorkandidater skal gjennomgå ph.d.-kurs tilsvarende minst 10 SP i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes.

Valgfrie kurs i teori

Omfang: 10 studiepoeng
Minst 10 studiepoeng skal bestå av undervisning i mer spesifikt statsvitenskapelige emner, eventuelt emner som er spesielt aktuelle for avhandlingsarbeidet. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes.

Konferansedeltakelse

Omfang: 1 studiepoeng
I løpet av sitt ph.d.-studium skal hver kandidat minst én gang presentere et arbeid med tilknytning til avhandlingen på en nasjonal eller internasjonal konferanse. Kandidatene oppfordres spesielt til å delta på den årlige nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap. Bekreftelse på konferansedeltakelse sendes instituttet for godkjenning.

Midtveisevaluering

Alle doktorkandidater skal gjennomføre en midtveisevaluering halvveis i doktorgradsløpet. I midtveisevalueringen skal kandidaten presentere status i avhandlingsarbeidet så langt.

Publisert 5. mai 2015 14:41 - Sist endret 15. juni 2018 13:17