English version of this page

Oppbygning og struktur

Opplæringsdelen i studieretning teknologi, innovasjon og kultur er på 30 studiepoeng.

Kandidater tatt opp før høsten 2018 følger denne oppbyggingen.

Forslag til struktur

3. år

Avhandlingsarbeidet

2,5 år

TIK9102C

 

Fakultetets fellesdel - oppstartsseminar, vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter 

-10 sp

Sluttseminar

Valgfrie elementer

- 12 sp

 

2. år

TIK9102B

 

Midtveisevaluering

1. år

TIK9102A

Spesialiseringskurs:

STS eller Innovasjon

- 5 sp

Alle ph.d.-kurs innen teknologi, innovasjon og kultur

Avhandlingen

Avhandlingen kan bestå enten av en monografi (sammenhengende forskningsrapport) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling). Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider må det i et innledningskapittel redegjøres for sammenhengen mellom de ulike arbeidene (kappe).

Les mer om avhandling, bedømmelse og disputas

Midtveisevaluering 

Midtveisevaluering arrangeres når kandidaten er midtveis i sin ph.d.-periode. På dette seminaret presenterer kandidaten arbeidet så langt og får tilbakemelding av to kommentatorer oppnevnt av TIK. Midtveisevaluering er obligatorisk. 

Retningslinjer for midtveisevalueringen ved TIK

Sluttseminar

Sluttseminaret arrangeres når det gjenstår tre til fire måneder til innlevering og i samråd med veileder. Sluttseminaret er obligatorisk. 

Fakultetets fellesdel - oppstartsseminar, vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter 

Omfang: 10 studiepoeng

Alle doktorgradskandidater skal delta på et oppstartsseminar og bestå obligatoriske emner i vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter, les mer om fellesdelen her. 

Ph.d.-seminarer - TIK9102A, B og C

Omfang: 3 studiepoeng
Godkjent seminarrekke omfatter deltakelse på tre ph.d.-seminarer. Disse avholdes hvert semester.

Spesialiseringskurs i STS eller Innovasjon

Omfang: 5 studiepoeng
Kandidater ved TIK skal gjennomføre spesialiseringskurs i enten STS eller innovasjon. Kurset skal primært avlegges ved TIK-senteret, men kan erstattes av kurs ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland etter søknad.  Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes.

Valgfrie elementer i opplæringsdelen

Omfang: 12 studiepoeng
Kandidaten i samråd med veileder står fritt til å fylle den gjenværende kvoten på minimum 12 studiepoeng med relevante kurs og deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser.

Deltakelse på eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes av TIKs programledelse for å kunne gi studiepoengsuttelling.

Vi oppfordrer kandidater til å presentere sin forskning nasjonalt og internasjonalt, og deltakelse med presentasjon på nasjonale og internasjonale konferanser kan gi uttelling i form av studiepoeng. Maksimal uttelling i løpet av perioden er 3 studiepoeng, hvorav 2 sp gis for internasjonale konferanser  og 1 sp gis for nasjonale konferanser. Studiepoeng for konferanser tildeles etter en helhetlig vurdering.

Forskerskole

NORSI - Norwegian Research School in Innovation

EU-SPRI European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation

DIGIT - Norwegian research school on digitalization, culture and society

 

Publisert 5. juni 2018 13:57 - Sist endret 25. apr. 2022 14:01