Periodisk evaluering av ph.d.-programmet

I tråd med kvalitetssystemet ble det vedtatt å foreta en periodisk evaluering av ph.d.-programmet i 2016.

I følge kvalitetssystemet skal den periodiske evalueringen som foretas hvert 6. år bestå av en intern evaluering og en ekstern evaluering.

Intern evaluering

Den interne evalueringsrapporten ble skrevet av professor Taran Mari Thune i 2015.

Internal evaluation of the PhD programme (pdf)

Ekstern evaluering 

Den eksterne evalueringskomiteen ble oppnevnt i april 2016 og leverte sin rapport i november samme år.

External evaluation of the PhD programme (pdf)

Komiteen besto av:

  • Jens Jungblut ved Kassel Universität
  • Ingrid Lunt ved University of Oxford
  • Jon Mitchell ved University of Sussex
  • Jakob Roland Munch ved Københavns universitet
  • Geraldine Pratt ved University of British Columbia
  • Nina Køpke Vøllestad (komitéleder) ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO

Komiteens mandat kan du lese om her.

Komiteen var i løpet av evalueringsperioden på et besøk ved fakultetet, der de møtte faglige og administrative representanter fra studieretningene og ph.d.-kandidater. I evalueringsperioden ble det også arrangert to videokonferanser. Bakgrunnsmaterialet besto av den interne rapporten fra 2015 og datamateriale med informasjon om, og oversikter over, programmet og kandidatmassen. I tillegg fikk komiteen tilsendt egenevalueringer fra hver av studieretningene, eksempler på dokumenter innlevert ved midtveisevalueringer, avhandlinger og innstillinger. Komiteen har også forholdt seg til rapporter om forskerutdanning generelt, blant annet fra LERU og NIFU.

Bakgrunnsmateriale (pdf)

 

 

 

Publisert 30. nov. 2016 09:23 - Sist endret 9. feb. 2018 11:04