English version of this page

Redskapskurs SV-fakultetet

Ulike enheter tilbyr praktiske redskapskurs eller såkalte generiske kurs tilpasset ph.d.-kandidatenes behov.

Academic writing for doctoral students (SV)

Skrivekurs tilpasset ph.d.-kandidater. Kurset går over to dager og holdes av Lynn Nygaard. Tid: 11. oktober kl. 14.15-17 og 20. oktober kl. 09.15-12.

Karriereplanleggingskurs (SV)

Karriereplanleggingskurs for ph.d.-kandidater ved SV-fakultetet

Stressmestringskurs (SV)

"PhD candidates and stress". Frivillig tilbud fra bedriftshelsetjenesten ved UiO. Tilbys hver vår f.o.m. våren 2021.

Kurs i ekstern finansiering (SV)

"Gazing at the Stars" - How to attract research funding. Kurs i finansieringsmuligheter for ph.d.-kandidater og forskere i en tidlig akademisk karriere. Tilbys våren 2021. 

Skrivekurs (SV)

SV arrangerer skrivekurs for ph.d.-kandidater. Kursinnhold og tidspunkt vil variere. Kursene annonseres på nett og e-post.

 

Referanseverktøy - EndNote (UB)

Kursoversikt 

Kvalitativ metode (USIT)

Kursoversikt

IT-støtte til datafangst og analyse

Publisert 5. juni 2015 14:55 - Sist endret 24. mars 2021 15:30