English version of this page

Redskapskurs SV-fakultetet

Ulike enheter tilbyr praktiske redskapskurs eller såkalte generiske kurs tilpasset ph.d.-kandidatenes behov.

Karriereplanleggingskurs (SV)

Våren 2019 arrangerer fakultetet et karriereplanleggingskurs for sine ph.d.-kandidater.

Skrivekurs (SV)

SV arrangerer skrivekurs for ph.d.-kandidater. Kursinnhold og tidspunkt vil variere. Kursene annonseres på nett og e-post.

 

Referanseverktøy - EndNote (UB)

Kursoversikt 

Kvalitativ metode (USIT)

Kursoversikt

IT-støtte til datafangst og analyse

Publisert 5. juni 2015 14:55 - Sist endret 6. nov. 2019 14:36