English version of this page

Koronasituasjonen: Informasjon til ph.d.-kandidater ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ph.d.-kandidater med arbeidsplass andre steder enn UiO, må forholde seg til arbeidsplassens retningslinjer.

Disputaser

Heldigitale disputaser

1. Alle disputaser ved fakultetet er digitale.

2. Kandidaten kan velge om prøveforelesningen skal gjennomføres direkte eller i opptak. Dette valget må gjøres senest 18 dager før disputas. I tilfelle opptak skal opptaket leveres senest 48 timer før disputas. Komiteen må i begge tilfeller godkjenne prøveforelesningen før disputasen kan starte.

3. Tiden fra kandidaten får oppgitt tittelen på prøveforelesningen, til prøveforelesningen holdes, settes til 15 arbeidsdager. Dersom prøveforelesningen skal gis i opptak, får kandidaten oppgitt denne tittelen 17 arbeidsdager før disputas.​

Informasjon om koronasituasjonen ved UiO

Sjekk dette nettstedet regelmessig for oppdatert informasjon om håndtering av koronasituasjonen.

Ph.d.-emner

Fakultetet jobber med å digitalisere undervisningen og lage gode ordninger for å gjennomføre eksamen. 

Hvis du hadde planlagt å ta et emne som har blitt avlyst grunnet Corona-pandemien, og dette vil forsinke din fremdrift, vennligst kontakt administrasjonen ved din enhet.

 

Innlevering

Hvis du skal levere avhandlingen din, følg informasjonen her.

Her kan du lese mer om hvordan medforfattererklæringene skal fylles ut per e-post.

 

Vitnemål

Etter fullført disputas, vil kandidaten motta bekreftelse på fullført grad fra administrasjonen på sin enhet.

Elektronisk versjon av vitnemål vil være tilgjengelig i Vitnemålsportalen

(innlogging med Feide eller BankID)

Den elektroniske versjonen av vitnemålet vil være tilgjengelig i Vitnemålsportalen kort tid før du skulle deltatt på kreerings-seremoni (datoer for kreering finnes her).

Fremdrift

Når det gjelder forsinkelser i progresjon som oppstår pga. Coronaepidemien, så vil det gi rett til forlengelse av opptaksperioden ev. også utover de ordinære 3 år, dersom det skulle vise seg nødvendig. Det tas høyde for dette når kandidaten søker om forlengelse. Alle kandidater som har aktivt opptak per 15. mars 2020 vil være omfattet av dette ved en ev. fremtidig søknad om forlengelse.

For stipendiater ansatt ved SV:
Dersom eksempelvis stipendiater har omsorgsoppgaver for barn som gjør at hjemmearbeid ikke lar seg gjennomføre på bakgrunn av stengt barnehager og skoler, får disse forlengelse når fraværet samlet sett utgjør ti eller flere arbeidsdager. UiO vil i denne perioden ikke stille krav om at fraværet er sammenhengende.

Søknad om forlengelse sendes eget institutt/senter. 

Kontakt

Dersom du er ph.d.-kandidat ved SV og har spørsmål om hvordan Coronaviruset påvirker ditt ph.d.-opptak, kan du kontakte oss.

Publisert 18. mars 2020 11:26 - Sist endret 30. sep. 2020 15:36