Doktorgrader ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2018

Oversikten viser kronologisk hvilke doktorgrader som forsvares i 2018.

Dato Navn Avhandlingens tittel Enhet Grad
11.01.2018 Sverre Urnes Johnson Generic metacognitive therapy and disorder-specific cognitive behavioral therapy for comorbid anxiety disorders: Outcomes and mechanism of change PSI PhD
02.02.2018 Silvia Olsen Selecting road safety measures: Policies, structures and processes ISV PhD
08.02.2018 Øystein Skjælaaen Fuktig frokost. Identitet og felleskap på puben om morgenen. ISS PhD
Publisert 15. nov. 2017 10:27 - Sist endret 8. jan. 2018 11:07