Doktorgrader ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2007

 
Kronologisk oversikt over avlagte doktorgrader ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i 2007
 


Disputasdato Navn Avhandlingens tittel Enhet Doktorgrad
12.01.2007 Ingvild Marheim Larsen Styring og ledelse av universiteter og høgskoler. Mellom fagfellesskap, hierarki, politikk og marked. Institutt for statsvitenskap Dr.philos.
19.01.2007 Ida Wolden Bache Econometrics of Exchange Rate Pass-Through. Økonomisk institutt PhD
23.01.2007 Kristinn Hegna Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dr.polit.
25.01.2007 Heidi Aase Altered Reinforcement Mechanisms in Children with Attention - Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD). Psykologisk institutt Dr.psychol.
09.02.2007 Heidi Haugsgjerd Allern Parties, Interest Groups and Democracy: Political Parties and Their Relationship with Interest Groups in Norway. Institutt for statsvitenskap Dr.polit.
10.02.2007 Henrik Urdal Demography and Internal Armed Conflict. Institutt for statsvitenskap PhD
23.02.2007 Regine Andersen Governing Agrobiodiversity: International Regimes, Plant Genetics and Developing Countries. Institutt for statsvitenskap Dr.polit.
09.03.2007 Susanne Søholt Gjennom nåløyet - en sammenligning av tilpasninger i boligmarkedet blant hushold av pakistansk, tamlisk og somalisk bakgrunn, Oslo 1970 - 2003. Institutt for statsvitenskap Dr.polit.
16.03.2007 Heidi Fjeld The Rise of the Polyandrous House: Marriage, Kinship and Social Mobility in Rural Tsang, Tibet. Sosialantropologisk institutt Dr.polit.
23.03.2007 Torkild Hovde Lyngstad Four essays on marital dissolution. Økonomisk institutt PhD
14.04.2007 Reidunn Norvoll Det lukkede rom. Bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttavdelinger. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dr.polit.
10.05.2007 Beate Karlsen Organisatoriske valg. Etablering av utvikling av nye arbeidsformer offshore. Senter for teknologi, innovasjon og kultur Dr.polit.
22.05.2007 Jon Vatnaland Stability and change in the organization of industry. Senter for teknologi, innovasjon og kultur PhD
30.05.2007 Kjell Erling Kjellman Mobilization and Protest in Concensus Democracy: Social Movements, the State, and Political Opportunities in Norway. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dr.polit.
08.06.2007 Thormod Idsøe Intervention in the School Psychology Service: A theory-based investigation of the work behaviour change by use of structural equation modelling and generalizability analysis. Psykologisk institutt Dr.psychol.
15.06.2007 Dorthe Østreng I samme båt - Forholdet mellom sjøfolk på multinasjonale skip. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dr.polit.
19.06.2007 Henrik Treimo Laks, kart og mening. Det norske laksegenomprosjektet. Senter for teknologi, innovasjon og kultur PhD
22.06.2007 Erik Hessen Neuropsychological aspects of the common, seizure free epilepsy patient. Predictors of impairment and effects of major anti-epileptic drugs. Psykologisk institutt Dr.philos.
22.06.2007 Wenche Dageid Caring for those infected means caring for the future. A community based, participatory support initiative aimed at meeting the needs of HIV positive people in the Limpopo province of South Africa. Psykologisk institutt PhD
22.06.2007 Håvard Strand Reassessing the Civil Democratic Peace. Institutt for statsvitenskap PhD
15.08.2007 Thorgeir Storesund Kolshus We, the Anglicans: an empowering of conversions in a Melanesian island society. Sosialantropologisk institutt Dr.polit.
17.08.2007 Nina Græger Norsk forsvarsdiskurs 1990 - 2005: Internasjonaliseringen av forsvaret. Institutt for statsvitenskap Dr.polit.
22.08.2007 Lars Bugge Struktur, relasjon, formidling. Noen momenter i en materialistisk sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dr.philos.
31.08.2007 Thomas Espeseth Morphometric, electrophysiological, and behavioral effects of common polymorphisms in the apolipoprotein E gene and nicotinic a4ß2 receptor gene. Psykologisk institutt Dr.philos.
11.09.2007 Øyvind Hetland The politics of the decentralization reform in Mali. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dr.polit.
14.09.2007 Jørgen Carling Transnationalism in the Context of Restrictive Immigration Policy. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dr.polit.
14.09.2007 Espen Walderhaug The effects of tyryptophan depletion on impulsivity and mood in healthy men and women. Psykologisk institutt Dr.psychol.
26.09.2007 Silje Noack Fekjær Nye forskjeller - nye forklaringer? Etniske ulikheter i utdanningsvalg. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi PhD
12.10.2007 Christopher Sivert Nielsen Individual differences in pain sensitivity: Measurement and causation. Psykologisk institutt PhD
12.10.2007 Torunn Judith Kvinge Foreign direct investments and host country effects. Senter for teknologi, innovasjon og kultur Dr.polit.
12.10.2007 Dag Holen Disability Pensions in Norway. Økonomisk institutt PhD
26.10.2007 Morten Nordberg In the Fringes of the Labour Market. Økonomisk institutt PhD
20.11.2007 Jostein Askim Local Government by Numbers: Who Makes use of Performance Information, When, and for What Purposes? Institutt for statsvitenskap Dr.polit.
30.11.2007 Arne Martin Fevolden Innovation and Capacity Utilization in the Information and Communications Industries. Senter for teknologi, innovasjon og kultur Dr.polit.
7.12.2007 Ragnhild Bang Nes Well-being & psychological distress: Genetic and environmental influences on stability, change, and covariance. Psykologisk institutt PhD
7.12.2007 Ida-Eline Engh Developing Capacity to Realise Socio-Economic Rights: The Example of the Right to Food in the Context of Hiv/Aids in South Africa and Uganda. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dr.polit.
12.12.2007 Ole Christian Bech-Moen Intra-family Allocation of Hours. Who's calling the shots? Økonomisk institutt PhD
13.12.2007 Tommy Høyvarde Clausen Sources and Impacts of R&D and Innovation in the Norwegian Innovation System: Firm, Sectorial and Policy Perspectives. Senter for teknologi, innovasjon og kultur PhD
13.12.2007 Mia Vabø Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dr.philos.
14.12.2007 Ingri Myklestad Predicting Contraceptive Behaviour among Adolescents: Social, Cognitive and Contextual Factors. Psykologisk institutt PhD
19.12.2007 Kjetil Telle Aspects of Monitoring and Enforcement of Environmental Regulation Norms. Økonomisk institutt Dr.philos.
19.12.2007 Guri C. Bollingmo og Ellen O. Wessel The emotional witness - A study of judgments of credibilit. Psykologisk institutt PhD
21.12.2007 Ivan Harsløf Young-Man's-Land. European Youth between Welfare and Work. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi PhD