Oversikt over doktoravhandlingene 2005

DR.POLIT.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Nils Asle Bergsgård Idrettspolitikkens maktspill - endring og stabilitet i den idrettspolitiske styringsmodellen.
Tale Hellevik På egne ben. Unges etableringsfase i Norge.
Kari Nyheim Solbrække Inderlig maskulinitet. Om etablering av kjønnsmakt i 'ny' økonomi.
Per Arne Tufte Gjeldsordning som fortjent? En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning.
Institutt for statsvitenskap
Anne Bregnballe Når opplysning blir hindring - legfolk og fagfolk i dialog om utviklings- og miljøpolitikk.
Jan Erik Hallandvik Kontinuitet, endring eller forbedring? Den nye kvalitetsbølgen i helsetjenesten.
Hermann Smith-Sivertsen What Kind(s) of Political Parties Emerged and Why? Comparing the parties of Latvia and Lithuania of the late 1990s by their organizations, policies and surroundings.
Marianne Takle Changes in German Policy on Immigration. From Ethnos to Demos?
Sosialantropologisk institutt
Åshild Kolås

Etnich Tourism in Shangrila. Representation of Place and Tibetan Identity.

Geir Moshuus

Young Immigrants of Heroin - An Ethnography of Oslo's Street Worlds.

Tanja Winther

Current styles: Introducing electricity in a Zanzabari village.

Økonomisk institutt
Roger Bjørnstad Institutions, markets and unemployment. Understanding unemployment in the modern economy.
Erik Magnus Sæther Wage Policies for Health Personell. Essays on the Wage Impact on Hours of Work and Practice Choise.
Henrik Wiig

Traditional cooperation and modernization in Peruvian communities.

Hang Yin Wage Determination, Wage Differences and Worker Mobility.
Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Sverre Herstad Utenlandske direkte eierskap: Analytisk rammeverk, tendenser og implikasjoner.
Martin Srholec Innovation and economic development in the global economy.
DR.PSYCHOL.-GRADEN
Psykologisk institutt
Jan Ketil Arnulf Reflection in management teams: An exploration of its relation to organizational change.
Espen Borgå Johansen Reinforcement and Extinction Processes in the Spontaneously Hypersensitive Rat (SHR), an Animal Model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).
Tine K. Jensen Suspicions of Child Sexual Abuse - Dialogicality and meaning making
Pål Nystuen Utvikling og evaluering av løsningsfokusert metode for sykmeldte.
Ane Nærde Mental health among mothers of young children. A longitudinal study.
Oddbjørg Skjær Ulvik Fosterfamilie som seinmoderne omsorgsarrangement. En kulturpsykologisk studie av fosterbarn og fosterforeldres fortellinger.
Leila Torgersen Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom.
Kristine B. Walhovd & Anders M. Fjell Integrating Brain and Behaviour Throughout the Adult Lifespan - Three Neuroscientific Levels.
PH.D.-GRADEN
Institutt for statsvitenskap
Camillla Gjerde Political Institutions and Extreme Presidents. Comparing presidential systems in Africa, Asia and Latin America, 1974 - 2004.
Jørn Einar Holm-Hansen The transferability of policy instruments: How New Environmental Policy Instruments strike roots in Russia and Latvia.
Økonomisk institutt
Juan Huang The Environmental Kuznets Curve and Income Inequality.
Zhiyang Jia Retirement in a household framework.
Junior Maih Asymmetric Trade and Nominal Rigidities in a DSGE Perspective: Implications for the Transmission of Shocks and Real Exchange Rate Dynamics.
Hans Olav Melberg Costs and benefits of treating drug users: Essays on selection bias, contagious drug use, the gateway hypothesis and the concept of social cost.
Psykologisk institutt
Inger Synnøve Moan Smoking or not smoking: How well does theory of planned behaviour predict intention and behaviour?
Ruth Kjærsti Raanaas Serieposisjonseffekter i implisitt hukommelse.
DR.ART.-GRADEN
Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Vidar Enebakk Mellom to kulturer. Oppkomsten av vitenskapsstudier og etablering av Edinburgh-skolen 1966-76.
Olav Nærland Hamran Det egentlig drikkeonde: Måtehold i etterforbudstida.
DR.PHILOS.-GRADEN
Institutt for statsvitenskap
Thorstein Haaland Administrasjon og politikk i Norges statshistorie 1814 - 2000.
Psykologisk institutt
Sverre Nesvåg Alkoholkulturer i norsk arbeidsliv.