Oversikt over doktoravhandlingene 2004

tr>
DR.POLIT.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Tone Alm Andreassen Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat.
Anja Bredal Vi er jo en familie. - Arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater.
Håvard Helland Sosial ulikhet blant sosial- og siviløkonomer.
Olve Krange Grenser for individualisering. Ungdom mellom ny og gammel modernitet.
Dag Olberg Fleksibilitet og byråkrati. Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene i 1990-årene.
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Samfunnsgeografi
Joseph Awetori Yaro Combating Food Insecurity in Northern Ghana. Food Insecurity and Rural Livelihood Strategies in Kajelo, Chiana and Korania.
Institutt for statsvitenskap
Bård-Anders Andreassen Ethnicity, Rationality and Uncertainty. Democratic Transitions in Multi-ethnic Polities: The Case of Kenya.
Guri Bang Sources of influence in climate change policymaking: a comparative analysis for Norway, Germany and the United States.
Eli Feiring Rettferdig rasjonering av sykehusbehandling. Om den norske modellen for prioritering mellom pasienter med behov for spesialisert helsehjelp.
Lars Erik Kjeksus Organizing for Efficiency - A Study of Norwegian Somatic Hospitals.
Jan Erling Klausen Lokaldemokratiet i bydelene.
Pernille Rieker Europeanisation of Nordic Security. The EU and the Changing Identities of the Nordic States.
Frode Veggeland Internasjonalisering og styring av matpolitikk. Institusjoners betydning for staters atferd og politikk.
Sosialantropologisk institutt
Frank Jarle Bruun

Identity and Social Change Among Elderly Men in Rural Botswana.

Hans W. Kristiansen

Kjærlighetskarusellen. Eldre homoseksuelle menns livsfortellinger og livsløp i Norge.

Jan Viggo Vestel

A community of Differences: Hybridization, popular culture and the making of social relations among multicultural youngsters in "Rudenga", East Side Oslo.

Økonomisk institutt
Camilla Bretteville Deciding Who does What and When: Four Essays on the Economics of Global Climate Change.
Elin Halvorsen Three Essays on Household Saving in Norway.
Hilde Lurås

General Practice: Four empirical essays on GP behaviour and individuals preferences for GPs.

Svenn-Erik Mamelund The Spanish Influenza and Beyond: The Case of Norway.
Ole Jørgen Røgeberg Taking Absurd Theories Seriously: 3 Essays on Rational Choise Theory and Welfare Analysis.
Tao Zhang Causality and Selection in Labour Market Transitions.
Psykologisk institutt
Brit Oppedal Adolescent mental health in multi-cultural context.
Elisabeth Esbjerg Storvoll Antisosial atferd i ungdomstiden. En studie av kjønnsforskjeller i faktorstruktur, risikofaktorer, tilleggsproblemer og utvikling med alder.
Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Fulvio Castelacci Innovation and Economic Growth in Europe: Evolutionary Perspectives.
DR.PSYCHOL.-GRADEN
Psykologisk institutt
Cato Grønnerød Stability and change in the Rorscach method.
Margareth I. Helgeland Prediction of severe psychopathology from adolescence to adulthood.
Kari Slinning A prospective, longitudinal study of children prenatally exposed to substances: With a special emphasis on attention and self-regulation.
Torill Ueland Cognitive deficits and cognitive remediation: A study of adolescents with early onet psychosis.
Trine Waaktaar Stability and change in youths' behaviour: An exploration of stress and resilience processes.
PH.D.-GRADEN
Økonomisk institutt
Kåre Bævre Mortality, migration and institutions: Four essays on Norwegian population and society 1840-1940.
Jo Thori Lind Division and Distribution: Three Essays on the Political Economy of Redistribution.
Psykologisk institutt
Annika Melinder Perspectives on Children as Witnesses.
DR.PHILOS.-GRADEN
Institutt for statsvitenskap
Håvard Hegre The Limits of Liberal Peace.
Psykologisk institutt
Victoria Cramer Mentale lidelser og livskvalitet.
Pål Johan Karlsen Effects of phonological similarity and familiarity in episodic memory tasks.

Tilbake