Oversikt over doktoravhandlingene 2003

tr>
DR.POLIT.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Pål Augestad Skolering av kroppen - om kunnskap og makt i kroppsøvingsfaget.
Jon Bjarne Fixdal Public Participation in Technology Assessment. An Analysis with Focus on Three European Models for Public Participation and Their Contribution to a Well Informed and Democratic Governance of Technology.
Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien. Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre.
Anniken Hagelund The Importance of Being Decent. Political Discourse on Immigration in Norway 1970-2002.
Ragni Hege Kitterød Min tid, din tid, vårt ansvar? Endring og variasjon i familiearbeidet. Empiriske analyser og drøfting av begreper og målemetoder.
Ulla-Britt Lilleaas Fra en kropp i ustand til kroppen i det moderne.
May-Len Skilbrei 'Det er er jo bare en husmorjobb'. Ufaglærte kvinner i arbeidslivet.
Hanne Svarstad Bioprospecting: Global discourses and local perceptions - Shaman Pharmaceuticals in Tanzania.
Pål Veiden Aspekter av sosial ulikhet.
Randi Wærdahl Learning by consuming. Consumer culture as a condition for socialization and every day life at the age of 12.
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Samfunnsgeografi
Thorkel Christie Askildsen Driving forces in road goods transport development. Re-conceptualisations and implications for explanations.
Ragnhild Steen Jensen Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid.
Roar Samuelsen Constructing urban technology - Producing urban space. The case of geomatics in the transformations of water and road infrastructures.
Institutt for statsvitenskap
Dan Banik Democracy, Drought and Starvation in India: Testing Sen in theory and practice.
Frode Berglund Partiidentifikasjon og politisk endring. En studie av langsiktige partitilknytninger blant norske veiledere, 1965 - 1997.
Wenche Iren Hauge Causes and Dynamics in Conflict Escalation: The Role of Economic Development and Environmental Change. A Comparative Study of Bangladesh, Guatemala, Haiti, Madagaskar, Senegal and Tunisia.
Hilde Wisløff Nagell Just Pension.
Sosialantropologisk institutt
Astrid Andersson

Wogeo landscapes: Place, movement and the politics of belonging in Wogeo, Papua New Guinea.

Økonomisk institutt
Carl-Andreas Claussen Four Essays on the Political Economy of Economic Reform.
Harald Dale-Olsen Payment Policies, Recruitment and Work Turnover.
Leo Andreas Grünfeld

Essays on Multinational firms, R&D Spillovers and Absorptive Capacity Effects.

Ines Hardoy Effect Evaluation: Methods and Application.
Gang Liu Four Essays on Transportation-related Issues in China.
Jon Reiersen Institutions, Norms and Development.
Morten Søberg Papers in experimental economics: Methodology, trading institutions and voting rules.
Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Beate Elvebakk Virtual Chemistry. A Phenomenological Analysis.
DR.PSYCHOL.-GRADEN
Psykologisk institutt
Jens Egeland Memory and attention in schizophrenia compared to depression: Specificity, mechanisms and heterogeneity.
Knut Inge Fostervold Health consequences and behavioural changes associated with work with visual display units (VDU) - An empirical investigation.
Liv Margaret Hedley The role of cognitive variables in panic disorder with agoraphobia.
PH.D.-GRADEN
Økonomisk institutt
Olga Ivanova The Role of Transport Infrastructure in Regional Economic Development.
DR.ART.-GRADEN
Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Ingunn Moser Road Traffic Accidents: The Ordering of Subjects, Bodies and Disability.
Lars Risan Hva er ei ku? Norsk rødt Fe som teknovitenskap og naturkultur.
DR.PHILOS.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Jon Helge Lesjø OL-saken. En prosess-sosiologisk studie av planlegging, politikk og organisering.
Tove Mordal Brukertilpasset tjenestekvalitet. En casestudie om forholdet mellom aktørnivåer i barnehagesektoren.
Oddrun Kristine Sæter Stedsblikk, stedsfortellinger og stedsstrider. En sosiologisk analyse av tre kasus.
Tormod Øia Innvandrerungdom - kultur, identitet og marginalisering.
Psykologisk institutt
Anne-Kristine Schanke Coping with the late effects of polio

Tilbake