Oversikt over kandidatene og tema for doktoravhandlingene 2001

DR.POLIT.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Marianne C. Brantsæter M�ter med menn d�mt for seksuelle overgrep mot barn.
Christer Thrane Fritid og sosial differensiering.
Anne Skevik Family Ideology and Social Policy. Policies towards Lone Parents in Norway and the UK.
Jan-Paul Brekke Velkommen og farvel? Midlertidig beskyttelse for flyktninger i Norge.
Øystein Nilsen Helsefremmende og ulykkesforebyggende arbeid i lokale kontekster.
Jens-Christian Smeby Kunnskapens kognitive og sosiale strukturer. En teoretisk og empirisk studie av fagforskjeller ved universitetene.
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Samfunnsgeografi
Ingen  
Institutt for statsvitenskap
Sissel Hovik Statlige m�lsetninger og lokale interesser i milj�politikken.
Leif Helland Preferanser, prosedyrer og informasjon: Betingelser for budsjettdisiplin.
Morten Bøås Multilateral Development Banks and the Environment: The Case of the African Development Bank and the Asian Development Bank 1979 -1996
Jarle Trondal Administrative Integration across Levels of Governance: Integration through Participation in EU Committees.
Sosialantropologisk institutt
Benedicte Brøgger

Occasions and Connections. The Chinese Clan Associations as part of Civil Society in Singapore.

Ada Engebrigtsen Exploring gypsiness: power, exchange and interdependence in a Transylvanian village.
Axel Kristian Strøm Continuity, adaption and innovation: Tibetan monastic colleges in India.
Rune Flikke Curing the Ills of History. From Colonial Public Health to Hygiene in Contemporary South African Independent Churches.
Jan Kåre Breivik Deaf Identities in the Making. Metaphors and narratives in translocal lives.
H�lya Demirdirek (Re)making of a place and nation: Gagauzia in Moldova.
Økonomisk institutt
Viggo Nordvik Analysis of Rental Housing Markets: Five Essays.
Hege Westskog Design of an emission trading system to reduce CO2-emissions.
Qaisar Farooq Akram State dependent effects in labour and foreign exchange markets.
Kai Leitemo Inflation Targeting and Monetary Policy.
Pål Longva Earnings Differentials.
Per Botolf Maurseth Essays on the nature, the scope and the consequenses of knowledge spillovers.
Marianne Røed Design of an emission trading system to reduce CO2-emissions
DR.PSYCHOL.-GRADEN
Psykologisk institutt
Nora Sveaass Restructuring meaning after uprooting and violence: Psychosocial interventions in refugee receiving and in post-conflict societies.
Ann-Kristin Solbakk An ERP Study of Attention Deficits in Closed Head Injury: The Contribution of Frontal Mechanisms
Elisabeth Backe-Hansen Rettferdiggj�ring av omsorgsovertakelse. En beslutningsteoretisk analyse av barnevernstjenestens argumentasjon i en serie typiske saker om sm� barn.
Evelin Gerda Lindner The Psychology of Humiliation: Somalia, Rwanda / Burundi, and Hitler`s Germany.
DR.PHILOS.-GRADEN
Institutt for statsvitenskap
Alexander L�pez Ram�rez Social conflicts, security and environmental change in the Brazilian Amazon: Exploring the links.
Psykologisk institutt
Nils Inge Landrø Memory functioning in schizophrenia and major depression: Neuropsychological studies.