Oversikt over doktoravhandlingene 1999

DR.PHILOS.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Trygve Gulbrandsen Eiere og kolleger. Medeierskap i norsk arbeidsliv
Knut Halvorsen Arbeidsløshet som sosialt problem
Ove Langeland Kompensasjon og motivasjon. Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter
Olav Mjaatvedt Trill rundt. Transport i hverdagslivet
Institutt for statsvitenskap
Tor Bjørklund Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge
Sosialøkonomisk institutt
Rune Elvik Assessing the Validity of Evaluation Research by Means of Meta-Analysis. Case Illustrations from Road Safety Research
DR.POLIT.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Peder Inge Furseth Social influences on competition: A study of retailing in Norway
Sjur Kasa Tropical forest and the politics of environmental reform: The cases of Brazil and Indonesia from 1988 to 1992/93
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Samfunnsgeografi
Bjørnar Sæther Regulering og innovasjon: Miljøarbeid i norsk treforedlingsindustri 1974-1998
Institutt for statsvitenskap
Elisabeth Bakke Doomed to Failure? The Czechoslovak nation project and the Slovak autonomist reaction 1918-38
Guri Kristin Rosendal Implementing International Environmental Agreements in Developing Countries: The Creation and Impact of the Convention on Biological Diversity
Tora Skodvin Structure and Agent in the Scientific Diplomacy of Climate Change: An Empirical Case Study of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Jon Birger Skjærseth The Making and Implementation of North Sea Pollution Commitments: Institutions, Rationality and Norms
Sosialantropologisk institutt
Arild Hovland Moderne urfolk: etnisk og lokal tilhørighet blant samisk ungdom
Sosialøkonomisk institutt
Halvor Mehlum The political economy of failing reform
Arvid Raknerud Dynamic models for panel data. Methods and applications
DR.PSYCHOL.-GRADEN
Psykologisk institutt
Kristin Schjelderup Mathiesen Prediktorer for tilpasningsvansker hos førskolebarn - Barnas temparement, mødrenes psykiske helse og forhold i omgivelsene
Sigrid Bunkholt Sandsberg Kronisk muskelsmertesyndrom: Kjensgjerninger og refleksjoner
Merete Øie Cognitive deficits in adolescents with schizophrenia or ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

 

Tilbake