Oversikt over doktoravhandlingene 1998

DR.PHILOS.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Susan Prescott Lingsom The Substitution Issue. Care Policies and their Consequences for Family Care.
Jon Erik Dølvik Redrawing the coundaries of solidarity.
Institutt og museum for antropologi
Knut Haukelid En historie om risiko - Antropologiske betraktninger om sikkerhet, bedriftskultur og ledelse i norsk oljevirksomhet
Psykologisk institutt
Waldemar Rognes Selvfølelsens psykologikk
DR.POLIT.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Torgeir Aarwaag Stokke Lønnsforhandlinger og konfliktløsning. Norge i et skandinavisk perspektiv
Randi Hjorthol Hverdagslivets reiser - en analyse av kvinners og menns daglige reiser i Oslo.
Institutt for statsvitenskap
Ann Helen Bay Opinionen og eldrepolitikken
Dag Harald Claes The Poltics of Oil-Producer Cooperation
Marit Reitan Interesser og institusjoner i miljøpolitikken
Einar Øverbye Risk and Welfare. Examinig Stability and Change in "Welfare" Politics
Institutt og museum for antropologi
Stephen Sparkes Blood and Merit. A Comparison of Gender and Cosmology of Isan and Shan Communities in Thailand.
Hogne Øian Arbeidsfri og fritidsløs. Om unge arbeidsledige i Oslo og deres møte med det etterindustrielle lønnsarbeidsregimets krav om lineære karrierer.
Sosialøkonomisk institutt
Tom Bernhardsen Interes Rate Differentials, Capital Mobility and Devaluation Expectations: Evidence from European Countries.
Hilde Christiane Bjørnland Economic fluctations: A study of sources and the dynamic effects of real and nominal shocks
Torberg Falch Six essays on the political economy of education.
Tor Arnt Johnsen Modelling the Norwegian and Nordic Electricity Markets.
Sverre A.C. Kittelsen Using Data Envelopment Analysis to Measure Production Efficiency in the Public Sector.
Jon Lundesgaard Information, Budgeting and Organization: Excursions into an Optimal Linear Approach to the Analysis of Moral hazard.
Thorolfur Geir Matthiasson Six Essays on Resource Rent Sharing: Introductory Remarks
Knut Røed The Rising Equilibrium Rate of Unemployment
DR.PSYCHOL.-GRADEN
Psykologisk institutt
Svein Mossige "Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep?" En narrativ analyse av mødres fortellinger.
Ruth Toverud Barn, terapi og seksuelle overgrep. En studie av psykoterapeuters beretninger.
Joar Vittersø Happy people and wonderful experiences. Structure ad predictors of subjective well-being.

 

Tilbake