Forskningen ved SV-fakultetet

SV-fakultetet er det største og bredeste samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet i Norge, og er rangert som nummer to i Norden.

Fakultetets forskning er i hovedsak disiplinorientert og er organisert i egne institutter for psykologi, økonomi, sosialantropologi, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsgeografi.

Det drives også tverrfaglig forskning, blant annet ved de to tverrfaglige forskningssentrene ARENA Senter for europaforskning og Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK).

Fakultetet har omtrent 330 vitenskapelig ansatte i faste- og rekrutteringsstillinger. Våre ansatte publiserer til sammen omtrent 500 vitenskapelige artikler og bøker hvert år, mange av dem i ledende tidsskrift eller forlag.

Prioriterte forskningstema

I 2008 valgte SV-fakultetet ut seks prioriterte forskningstema i forbindelse med prosess faglig prioritering ved UiO.  

Etter en bred fakultetsprosess  som blant annet. innbefattet en kartlegging av de sterkeste forskningsmiljøene på fakultetet, konkrete forslag til satsingsområder fra enhetene og flere diskusjoner i ledergruppa, ble seks tema prioritert:

  • Kognitiv nevropsykologi
  • Sosial likhet og økonomisk ytelse: den nordiske modellen
  • Europeisk demokrati i forvandling
  • Demokrati og styring
  • Globalisering og lokalisering
  • Sosial ulikhet 

Les mer om de faglige prioriteringene (pdf)

Les om gjennomføringen av faglige prioriteringer ved SV-fakultetet (pdf).

 

Publisert 29. sep. 2010 13:44 - Sist endret 14. juni 2016 09:21