Om

Rapporter

Årlige rapporter ble produsert for hvert år i perioden som Senter for Fremragende Forskning (SFF). Årlig rapport for 2016 og sluttrapport vil bli lagt ut.

Fra 2017 vil årlige rapporter ikke bli produsert. Vennligst se oversikten over arrangementer og publikasjoner for aktiviteter. x 62