Vitenskapelig rådgivende styre

Det vitenskapelige rådgivende styret består av medarbeidere ved senteret.

Medlemmer

Kjetil Storesletten

Geir Asheim

Sara Cools

Karen Helene Ulltveit-Moe

Oddbjørn Raum

Halvor Mehlum

Karl Ove Moene

 

Published Jan. 26, 2012 9:50 PM - Last modified Jan. 27, 2012 2:13 PM