Ledelse

Faktisk daglig og strategisk styring håndteres av senterets ledergruppe.

Leder: Karl Ove Moene
Nestleder: Halvor Mehlum
Administrativ leder: Johannes Elgvin

Published Jan. 27, 2012 2:00 PM - Last modified Mar. 8, 2017 8:43 AM