Organisasjon

ESOP er en integrert del av Økonomisk institutt.

Den faktiske daglige og strategiske styringen gjennomføres av senterets ledelse. Instituttstyret er også senterets styre. Vi har også et rådgivende vitenskapelig styre, og en rådgivende internasjonal komité.

 

Published Jan. 27, 2012 2:40 PM - Last modified Jan. 27, 2012 2:40 PM