ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling

Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) er et forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd (NFR) som et Senter for Fremragende Forskning (SFF) ved Økonomisk Institutt.

ESOP ble opprettet 1.januar 2007.

 

De generelle målsetningene til ESOP er:

ESOP skal studere sammenhengene mellom likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling, både i rike og i fattige land.

 

Ambisjonene er:

  • Å utfordre økonomisk teori på grunnlag av erfaringer fra Norden: Må vi endre de grunnleggende forutsetningene om adferd og institusjoner, eller kan erfaringene fra Norden forklares med tradisjonell økonomisk teori bare detaljene blir riktige?
  • Å forstå sammenhengen mellom økonomisk utvikling, fordeling og sosiale ulikheter: Hva er fordelene og ulempene ved økt likhet?
  • Å utforske bærekraften til sjenerøse velferdsstater og egalitære markedsøkonomier: Hvilke faktorer bestemmer deres utvikling og deres økonomiske og politiske gjennomførbarhet?
  • Å forstå sammenhengen mellom politikk, institusjoner og langsiktig utvikling: Hvilke kombinasjoner av politikk og institusjoner gir en egalitær utvikling som er stabil?
  • Å bringe disse forskningstemaene til den internasjonale forskningsfronten: Hva er den generelle lærdommen for økonomifaget?

 

Den nordiske modellen

Den nordiske modellen utgjør et interessant sosialt laboratorium. De fleste etablerte teorier innen moderne økonomi er utviklet for å kunne studere markedsbaserte, USA-inspirerte institusjoner og blir som regel testet i en amerikansk kontekst. Erfaringene fra Norden setter disse teoriene på en annen prøve som mange av dem ikke består uten videre.

 

Mer om ESOP (på engelsk)

Publisert 28. aug. 2007 12:20 - Sist endret 27. jan. 2012 14:37