Velferdsstaten

ESOPs ambisjon er å utforske bærekraften til sjenerøse velferdsstater, samt statenes spesifikke velferdsordninger. Hvilke faktorer bestemmer deres utvikling og deres økonomiske og politiske gjennomførbarhet?

 

Velferdsstater skaper verdifulle sikkerhetsnett, forsikring og omfordeling, men disse ordningene påvirker også befolkningens insentiver til å arbeide, spare og investere. Den politiske støtten for velferdsstaten avhenger blant annet av inntektsfordelingen. Kjønn spiller også en viktig rolle, da kvinner er sterke tilhengere av velferdsstaten. Betalingsviljen for skatt kan videre avhenge av hva velferdsstaten tilbyr og hvem som blir tilgodesett. Disse gjensidige avhengighetsmekanismene må forklares.

 

Utvalgte publikasjoner

Cools, Sara with Jon H. Fiva and Lars J. Kirkebøen (2015); “Causal Effects of Paternity Leave on Children and Parents,” Scandinavian Journal of Economics 117 (3): 801-828.

Fevang, Elisabeth with Simen Markussen and Knut Røed (2013); “Til, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAVRapport 1/2013. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Finseraas, Henning and Andreas Kotsadam (2013); “Causal Effects of Parental Leave on Adolescents´ Household Work,” Social Forces 92 (1): 329-351.

Keilman, Nico and Lisa Dahl Keller (2013); "Hvor robust er det nye pensjonssystemet med hensyn til levealdersutviklingen?", Samfunnsøkonomen 2013 (09)

Markussen, Simen with Knut Røed and Ole Røgeberg (2013); “The Changing of the Guards - Can Family Doctors Contain Worker Absenteeism?” Journal of Health Economics, Vol. 32, No. 6, 1230–1239.

Markussen, Simen and Knut Røed (2013); “Mot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?” In Arbeidsdepartementet 100 år. Hege Forbord (Red.): pages. 225-250.

Markussen, Simen with Elisabeth Fevang and Knut Røed (2013); “SykepengefellenSamfunnsøkonomen, No. 9, 19-20.

Rege, Mari with Ingebord Foldøy Solli (2013); “The impact of paternity leave on long term father earnings”, Demography 2013.

Almås, Ingvild and Mogstad, Magne (2012): "Older or Wealthier? The Impact of Age Adjustments on Wealth Inequality". In Scandinavian Journal of Economics 114 (1), pages 24-54.

Holden, Steinar, Markussen, Simen and Røed, Knut (2012): "Arbeid til alle?". In Samfunnsøkonomen 9, pages 92-104.

Almås, Ingvild and Robstad, Siri Sollid (2012): "Modernisert, men mindre rettferdig folketrygd?". In Samfunnsøkonomen 5.

Røed, Knut with Westlie, Lars (2012): "Unemployment Insurance in Welfare States: The Impacts of Soft Duration Constraints". In Journal of the European Economic Association 10 (3), pages 518-554.

Bratsberg, Bernt and Røed, Knut (2011): ”Kan demografi forklare veksten i uførhet?”, Søkelys på Arbeidslivet 28 (1-2), 2011, pages 3-21.

Bratsberg, Bernt, Røed, Marianne and Schøne, Pål (2011): ”Bidrar innvandring til å ”smøre hjulene” i arbeidsmarkedet?” In Søkelys på arbeidslivet 28 (3), 2011, pages 244-264.

Brekke, Kjell Arne, with Kverndokk, Snorre(2011): "Skaper velferdsstaten større sosiale ulikheter?" Samfunnsøkonomen 8, pages 30- 36.

Havnes, Tarjei and Magne Mogstad (2011); «No Child Left Behind. Subsidized child care and children's long-run outcomes», American Economic Journal: Economic Policy 3 (2), pages 97-129.

Havnes, Tarjei, and Mogstad, Magne (2011): “Money for Nothing? Universal Child Care and Maternal Employment.” In Journal of Public Economics 95 (11-12), pages 1455-1465.

Markussen, Simen (2011): “The individual cost of sick leave.” Journal of Population Economics, online first.

Røed, Knut (2011): ”Fra Inntektssikring til deltakelsessikring?” Samfunnsøkonomen 6, 2011, pages 4-10.

Røed, Knut with Falch, Nina Skrove and Hardoy, Inés (2011): ”Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?” In Søkelys på Arbeidslivet 28 (1-2), 2011, pages 135-155.

Torsvik, Gaute, with Molander, Anders, Tjøtta, Sigve and Kobbeltvedt, Therese (2011): “Anticipated Discussions in a Social Dilemma.” In Rationality and Society 23 (2), pages 1999-216.

Rege, Mari with Cooper, David (2011): “Misery loves company: Social regret and social interaction effects in choices under risk and uncertainty: An Experimental Study.” In Games and Economic Behavior 73 (1), pages 91-110

Barth, Erling and Kalle Moene (2010); "The equality multiplier", ESOP Working Paper.

Rege, Mari, Kjetil Telle and Mark Votruba (2009); "The Effect of Plant Downsizing on Disability Pension Utilization", Journal of the European Economic Association 7 (4), pages 754-785.

Blomquist, Sören, Vidar Christiansen and Luca Micheletto (2010); "Public Provision of Private Goods and Nondistortionary Marginal Tax Rates", American Economic Journal: Economic Policy 2 (2), pages 1-27.

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut Røed (2010); "When Minority Labor Migrants Meet the Welfare State", Journal of Labor Economics 28 (3), pages 633-676.

Brekke, Kjell Arne and Snorre Kverndokk; "Inadequate Bivariate Measures of Health Inequality: The Impact of Income Distribution", Scandinavian Journal of Economics.

Syse, Astri, Steinar Tretli and Øystein Kravdal (2009); "The Impact of Cancer on Spouses' Labor Earnings: A Population-Based Study", Cancer 115 (18), pages 4350-4361.

Hassler, John, Per Krusell, Kjetil Storesletten and Fabrizio Zilibotti (2008); "On the Optimal Timing of Capital Taxes", Journal of Monetary Economics 55 (4), pages 692-709.

 

 

Flere publikasjoner

Liste over sentrale publikasjoner (på engelsk)

 

Publisert 18. jan. 2012 13:11 - Sist endret 28. juni 2019 13:09