Aktuelt

Publisert 7. aug. 2015 14:16

Sammenhengen mellom fagbevegelsens fall og veksten i ulikhet mangler i Thomas Pikettys analyse, skriver Kalle Moene i Klassekampen, fredag 12. desember.

Publisert 7. aug. 2015 14:14

Verdens fattigdomsreduksjon står ikke i forhold til de økonomiske mulighetene, skriver Kalle Moene i Dagens Næringsliv 5. juli.

 

 

Publisert 7. feb. 2014 14:10

Brasil er ett av landene i Latin-Amerika som har opplevd størst fattigdomsreduksjon de siste årene. Nå vil forskere finne ut hvorfor og hvordan andre latinamerikanske land kan følge etter. - Det er nettopp denne reduksjonen i fattigdommen som gjør det så interessant å forske mer på kontinentet, sier Moene.

Publisert 16. okt. 2013 09:45

En velferdsstat for fattige kan øke produktiviteten, fjerne fattigdomsfeller og lindre konflikter. Kort sagt: velferdsstaten er viktigst der den er minst utbygd, forteller Kalle Moene til forskningsmagasinet Apollon i 2012.

Publisert 16. okt. 2013 09:44

Mulighetene til å avskaffe den ekstreme fattigdommen i verden er dobbelt så store i dag som for 30 år siden. Men i samme periode har også verdens gjerrighet økt dramatisk, skriver Kalle Moene i Aftenposten Innsikt i 2012.

Publisert 16. okt. 2013 09:32

– Både Kina og India er i topp-ti-gruppen blant verdens mest gjerrige utviklingsland. Men de er der av forskjellig grunner: India fordi landet har dobbelt så høy fattigdom som Kina – med en fattigdomsgrense på to dollar dagen, mens Kina er der fordi landet kunne avskaffet mer fattigdom ettersom landet har en inntekt per innbygger som er nesten dobbelt så høy som den i India, sier Kalle Moene til Apollon i 2010.