Den nordiske modellen

Bilde: Den nordiske ambassaden i Berlin, Alfred Berger / artstor.org
 • Norden har de siste 70 årene kombinert sosial trygghet og kapitalistisk dynamikk på en særegen måte. Denne måten å organisere samfunnet på betegnes som den nordiske eller skandinaviske modellen.
 • Noen kjennetegn er sterke fagforeninger, sterke arbeidsgiverorganisasjoner, stor velferdsstat og rutinemessige sentralt koordinerte kollektive forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.
 • De skandinaviske landene karakteriseres av små lønnsforskjeller, universelle velferdsordninger som gjelder for alle og forpliktelse til full sysselsetting fra myndighetenes side.
 • De nordiske økonomiene er små, åpne økonomier med økonomisk vekst på linje med andre kapitalistiske land. Den nordiske modellen er dermed tilpasset et system med fri internasjonal handel, blant annet gjennom sentraliserte lønnsforhandlinger der forholdene i eksportnæringene er avgjørende for lønnsveksten i hele økonomien.

Lær mer om den nordiske modellen

 • Political Reinforcement --- How rising inequality curbs manifested welfare generosityAmerican Journal of Political Science, 2014. (Kalle Moene, Erling Barth og Henning Finseraas)

 • The Scandinavian Model - an interpretationJournal of Public Economics, 2014. (Kalle Moene, Erling Barth og Fredrik Willumsen).

 • When Institutions Reciprocate: Turning European Social Models Around, i Jon Erik Dølvik and Andrew Martin European Social Models from Crisis to Crisis. Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration, Oxford University Press, 2014 (Kalle Moene).

 • Scandinavian Equality: A Prime Example of Protection Without Protectionism, i Joseph E. Stiglitz and Mary Kaldor The Quest for Security: Protection Without Protectionism and the Challenge of Global Governance, Columbia University Press, New York, 2013 (Kalle Moene

 • “Små lønnsforskjeller og store velferdsstater”, Søkelys på arbeidslivet 27(1-2), 2010, pp. 77-86. (Kalle Moene og Erling Barth)

 • “Likhet og åpenhet”, Tidsskrift for Velferdsforskning 1, 2008. (Kalle Moene og Erling Barth)
   
 • "Den nordiske modellen", ESOP working paper, Aug 29, 2007. (Kalle Moene)
   
 • Likhet under press: Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen, Gyldendal Norsk Forlag. Oslo, 2003. (Kalle Moene, Erling Barth og Michael Wallerstein).
   
 • “Floating high – How the Nordic model combines capitalist dyna­mics and worker security”, i Olav Molven (red.) Healthcare, welfare and law. Gyldendal Akademisk, Oslo, 2010. (Kalle Moene)
   
 • “Inequality, Social Insurance, and Redistribution”, The American Po­litical Science Review 95 (4), 2001. (Kalle Moene og Michael Wallerstein)
   

Aktuelt om den nordiske modellen

 • karlom De ekstremt rike 7. aug. 2015 15:11

  - Tøyler den skandinaviske modellen overklassen, spør Kalle Moene i DN, tirsdag 14. mars 2015.

 • kristinsolberg-johansen(1) Ulikhetens pris 7. aug. 2015 14:56

  Norge og våre naboland hadde den sterkeste veksten i økonomisk ulikhet blant OECD-landene på 2000-tallet, skriver Kristin Solberg-Johansen i Aftenposten 23. Mars.

 • karlom Oppskrytt samfunnsmodell? 14. mars 2014 14:12

  I dag er de fleste fornøyd med den nordiske samfunnsmodellen. Faren er at man mister evnen til å være kritisk, sier Økonomiprofessor Kalle Moene til Aftenbladet 27. Oktober 2011

 • moene-kalle- Kritiserer forskingssatsingen på den nordiske modellen 5. mars 2014 12:17

  Den tverrfaglege satsinga på den nordiske modellen får kritikk for forma den har fått frå økonomiprofessor Kalle Moene. – Når det tverrfaglege er målet og ikkje middelet, kan resultatet fort bli dårleg, meiner han, skriver Uniform, avisen for Universitetet i Oslo, 13. Februar.