Ulikhetens pris

Norge og våre naboland hadde den sterkeste veksten i økonomisk ulikhet blant OECD-landene på 2000-tallet, skriver Kristin Solberg-Johansen i Aftenposten 23. Mars.

Foto:UiO

 

  • Forfatter: Kristin Solberg-Johansen, Stipendiat, Økonomisk Institutt
Publisert 7. aug. 2015 14:56 - Sist endret 23. nov. 2017 11:12