Tema

Den nordiske modellen

Norden har de siste 70 årene kombinert sosial trygghet og kapitalistisk dynamikk på en særegen måte. Denne måten å organisere samfunnet på betegnes som den nordiske eller skandinaviske modellen.

Les mer om den nordiske modellen