English version of this page

Heterogenitet i makroøkonomi: empiriske bevis (avsluttet)

Et fireårig studie av heterogenitet blant arbeidere og bedrifter for å finne nye svar på velkjente problemstillinger innenfor makroøkonomi, økonomisk vekst og arbeidsmarkedsøkonomi.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Om prosjektet

Prosjektet tar den veldokumenterte høye graden av heterogenitet som kjennetegner arbeidere og bedrifter på alvor, noe som hittil har blitt oversett i makroøkonomisk litteratur. Innenfor dette rammeverket vil vi forsøke å gi nye svar på en rekke velkjente problemstillinger innenfor makroøkonomi, økonomisk vekst og arbeidsmarkedsøkonomi.

Fordeler markedet rett arbeidstaker til rett bedrift? Hvor viktig er komplementaritet mellom arbeidere og bedrifter for å fastsette produksjon, produktivitet og lønn? Hva er årsakene til de observerte lønnsforskjellene på tvers av bransjer og bedrifter, og mellom menn og kvinner?

Mål

Hovedmål

Prosjektet har som hovedmål å identifisere og måle teknologien som omsetter uobservert arbeidstakerkompetanse ( "worker ability") og bedriftsproduktivitet til produksjon i ulike land (Danmark, Tyskland og Norge).

Delmål

Prosjektet har som delmål å benytte denne teknologien til å besvare flere vesentlige spørsmål, herunder optimal allokering av arbeidstakere til bedrifter, produksjonstap som følge av friksjoner og årsaker til lønnsforskjeller. Forskningen bidrar samtidig til videreutvikling av konjunkturteori, internasjonal handel og arbeidsmarkedsøkonomi.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet under FRIHUMSAM-programmet med NOK 11,5 millioner over en fireårsperiode fra januar 2016 til desember 2019.

Samarbeid

Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Frischsenteret.

 

 

Publisert 13. juli 2016 13:08 - Sist endret 2. sep. 2022 14:42