English version of this page

GRASP (Growth and Sustainability Policies for Europe) (avsluttet)

Hovedformålet med GRASP er å adressere hensyn som bør tas ved politikkutforming når man ser på vekst i et integrert analytisk rammeverk.

Om delprosjektet

Prosjektet heter GRASP (Growth And Sustainability Policies for Europe). GRASP ledes av Antonio Estache ved CEPR (Centre for Economic Policy Researc) i London. Prosjektet har i alt 10 arbeidsområder. ESOP har ansvaret for området ”Social Policies and Growth” der vi fokuserer på velferdspolitikk og økonomisk vekst i Norge og andre europeiske land.

Prosjektet involverer Kalle Moene, Halvor Mehlum, Jo Thori Lind, Erling Barth og Tarjei Havnes.

 

Finansiering

ESOP har fått EU-midler fra EU's sjuende rammeprogram.

Publisert 1. feb. 2012 14:30 - Sist endret 8. des. 2021 11:26