English version of this page

General Institutional Equilibrium: Theory and Policy Implications (avsluttet)

GInE-prosjektet har satt seg mål både for utvikling av metode og anvendelse for politikk.

Om prosjektet

Metodisk trengs bedre teori for å analysere strategisk interaksjon - ikke bare mellom individer - men også mellom organisasjoner eller institusjoner. Tradisjonell spillteori forutsetter at aktørene er individer med nyttefunksjoner, men i virkeligheten spiller ofte bedrift mot bedrift, eller myndighet mot myndighet, og da vil organisasjonsstrukturene påvirke utfoldelsen og utfallet av spillet. I tillegg vil ofte strukturen av en organisasjon velges strategisk, og dette vil og burde bli tatt hensyn til av de andre aktørene. Med andre ord: Spillteori må inkorporere kontraktteori og organisasjonsteori.

Anvendelsene er mange. For eksempel kan bistand få uheldige konsekvenser om en ikke tar hensyn til den politiske struktur i mottagerlandet. På lignende måte burde sentrale myndigheter føre en politikk som tar hensyn til spillet på lokalt nivå. Internasjonale organisasjoner og miljøavtaler burde utformes med tanke på hvordan det nasjonale spillet vil påvirke implementeringen. Når en organisasjonsstruktur velges strategisk, kan privatisering av offentlige tjenester i ett land medføre privatisering i naboland. Disse eksemplene er alle deler av GInE-prosjektet.

Les mer om GInE i prosjektbeskrivelsen.

Om prosjektleder

Bård Harstad er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo og vitenskapelig rådgiver ved Frischsenteret. Han var inntil 2013 The Max McGraw Chair in Management & Environment ved Kellogg School of Management, Northwestern University.

 

Publisert 11. juni 2014 15:41 - Sist endret 22. des. 2016 08:51

Kontakt

Bård Harstad

Principal investigator

Torje Hegna

Research assistant