Deltakere i Europa i endring

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Karl Ove Moene Professor emeritus +47 22855130 k.o.moene@econ.uio.no Inntekt arbeid og velferd, Internasjonal økonomi, Ressurser energi og miljø, Vekst og utvikling, Økonomisk politikk, Samfunnsøkonomi
Erling Barth
Oddbjørn Raaum
Thomas Hylland Eriksen Professor +47 22844128 t.h.eriksen@sai.uio.no Globalisering, Modernitet, Klima, Kultur, Identitet, Norge, Australia, Indiske Hav, Karibia
Bernt Bratsberg
Stein Evju Professor emeritus +47-22859325 +47-90982695 (mob) stein.evju@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Scott Gates Professor +47 22841654 scott.gates@stv.uio.no Internasjonal politikk, Konflikt, Offentlig politikk og administrasjon, Borgerkrig, Spillteori, demokrati, Korea, India, Nepal, USA politikk
Tarjei Havnes
Silje Synnøve Lyder Hermansen s.s.l.hermansen@jus.uio.no
Steinar Holden Instituttleder +47 22855156 +47 48284416 steinar.holden@econ.uio.no Inntekt arbeid og velferd, Økonomisk politikk, Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans
Katinka Kristine Holtsmark Postdoktor +47 22844021 +47 98640788 (mob) +47 986 40 788 k.k.holtsmark@econ.uio.no Vekst og utvikling, Ressurser energi og miljø, Samfunnsøkonomi, Inntekt arbeid og velferd
Bjørn Høyland Professor +47 22858598 bjorn.hoyland@stv.uio.no Komparativ politikk, Kvantitativ metode, EU, Europaparlamentet, Parlamentarisme
Beata Smarzynska Javorcik
Carl Henrik Knutsen Professor +47 22854244 c.h.knutsen@stv.uio.no Komparativ politikk, Internasjonal politikk, Metode, Politisk økonomi, Demokrati, Diktatur, Økonomisk vekst, Spillteori, Anvendt statistikk
Halvor Mehlum Professor +47 22855152 halvor.mehlum@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Vekst og utvikling, Internasjonal økonomi, Økonomisk politikk, Inntekt arbeid og velferd
Cathrine Thorleifsson Forsker +47 22855162 c.m.thorleifsson@c-rex.uio.no Politisk Antropologi, Nasjonalisme, Identitet, Migrasjon, Grenser
Trygve Larsen Morset
Andreas Moxnes Professor 47 22 85 70 48 andreas.moxnes -at- econ.uio.no internasjonal økonomi, næring, Næring marked og konkurranse, Samfunnsøkonomi
Knut Røed Seniorforsker 4004 1862 (mob) knut.roed@frisch.uio.no
Kjetil Storesletten Professor +47 22844009 kjetil.storesletten@econ.uio.no
Karen Helene Ulltveit-Moe Professor +47 22 85 72 40 +47 952 17 050 (mob) k.h.ulltveit-moe[at]econ.uio.no Internasjonal økonomi, Næring marked og konkurranse, Vekst og utvikling, Økonomisk politikk, Samfunnsøkonomi, Inntekt arbeid og velferd
Yudi Wen
You Wu Student you.wu@econ.uio.no