Kunnskap er politisk makt

Rike velgere stemmer oftere enn fattige i tråd med egne interesser - de kan mer om politikken. Dermand har partiene stemmer å hente på å favorisere dem, skriver Jo Thori Lind i DN, lørdag 19. august.

Foto av Jo Thori Lind

Jo Thori Lind. Foto: UiO

Publisert 22. aug. 2017 12:34 - Sist endret 18. sep. 2020 16:10