Forskere: Ja, ulikheten øker

Fordelingen av inntekt mellom vanlige lønnsmottakere og kapitaleiere er nå mer i kapitaleiernes favør enn før, sier Kalle Moene, sitert i Dagsavisen Østfold, tirsdag 15. august.

Foto av Kalle Moene

Kalle Moene. Foto: Francesco Saggio

Publisert 22. aug. 2017 12:32 - Sist endret 11. sep. 2020 10:13