Formuesskatten krymper mindre enn varslet

Stadig økende formuer kan være en grunn til at total inntekt fra formuesskatten ikke har falt så mye, til tross for redusert skattesats og økte fradrag, sier Rolf Aaberge, sitert i DN, torsdag 27. juli.

Foto av Rolf Aaberge

Rolf Aaberge. Foto: UiO

Publisert 3. aug. 2017 13:33 - Sist endret 25. nov. 2017 05:49