Utbyttet sank

Målt ulikhet synker, men ulikhet øker, sier Rolf Aaberge, sitert i Klassekampen, lørdag 1. juli.

Foto av Rolf Aaberge

Rolf Aaberge. Foto: UiO

Publisert 3. aug. 2017 12:46 - Sist endret 25. nov. 2017 05:18